Бизнес ангелите са заможни инвеститори, които предоставят финансова подкрепа на малки стартъп компании или предприемачи, обикновено срещу собственост в компанията. Често бизнес ангелите са сред роднините и приятелите на даден предприемач.

Средствата, които бизнес ангелите предоставят, може да бъдат еднократна инвестиция - за да стартира даден бизнес, или продължаваща финансова инжекция, която да подкрепи и преведе компанията през трудните начални етапи.

Какво представлява дейността на бизнес ангелите? 

Бизнес ангелите инвестират в ранните етапи на развитие на стартъп компании. Този тип инвестиции са рискови и обикновено не съставляват повече от 10% от портфейла на инвеститора. Повечето бизнес ангели разполагат с излишни средства и търсят по-висока доходност от тази, която предоставят традиционните инвестиционни възможности.

Бизнес ангелите предоставят по-изгодни условия, в сравнение с други кредитори, тъй като те обикновено инвестират в предприемача, който е основал бизнеса, а не в жизнеспособността на компанията. Фокусират се върху подпомагането на стартъпи в първите им стъпки, вместо върху евентуалната печалба, която биха могли да извлекат от бизнеса. На практика, бизнес ангелите са обратното на рисковите капиталисти.

Бизнес ангелите обикновено са заможни хора, които инжектират капитал в стартъпи в замяна на собственост или конвертируем дълг. Някои от тях инвестират чрез онлайн платформи за групово финансиране или изграждат мрежи от бизнес ангели, в които обединяват капитали.

Понятието "ангел" идва от театрите на Бродуей, когато заможни хора предоставяли средства за реализирането на театрални продукции. Понятието "бизнес ангел" е използвано за първи път от Уилям Уетцел от Университета на Ню Хампшир. Уетцел прави проучване за начина, по който предприемачите набират капитали.

Кой може да бъде бизнес ангел?

Бизнес ангелите в САЩ обикновено са хора, които са придобили статут на "акредитиран инвеститор", но това не е предварително условие. Щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) определя "акредитирания инвеститор" като човек с минимум 1 млн. долара активи (с изключение на собственото жилище), или такива, които са с 200 000 долара доходи за предходните две години, или пък с общ доход от 300 000 долара за двойки със сключен брак.

Да си акредитиран инвеститор обаче не означава, че си бизнес ангел.

На практика тези хора разполагат с финансите и с желанието да предоставят средства на стартъп компании. Това е добре дошло за гладните за кеш стартъпи, които считат набирането на средства от бизнес ангели за много по-привлекателно от други по-хищнически форми на финансиране.

Източници на финансиране 

Бизнес ангелите обикновено използват свои собствени средства, за разлика от рисковите капиталисти, които се грижат за средства, събрани от много други инвеститори и ги поставят в стратегически управляван фонд.

Въпреки че бизнес ангелите обикновено са физически лица, субектът, който всъщност предоставя средствата, може да бъде дружество с ограничена отговорност, тръст или инвестиционен фонд, както и други различни компании.

Инвестиционен профил 

Бизнес ангелите, които финансират стартъп компании, които фалират в ранните етапи на развитието си, губят напълно своята инвестиция. По тази причина професионалните бизнес ангели търсят възможности за стратегия за оттегляне, придобивания или първични публични предлагания (IPOs).

Реалната вътрешна норма на възвръщаемост на успешния портфейл на бизнес ангелите е приблизително 22%.

Макар това да изглежда добре за инвеститорите и прекалено скъпо за предприемачите с бизнес в начална фаза, по-евтините източници на финансиране, като банките, обикновено не предоставят средства за подобни бизнес начинания. Това прави бизнес ангелите идеални за предприемачите, които все още изпитват финансови затруднения по време на началната фаза на своя бизнес.

Дейността на бизнес ангелите се разрасна в последните няколко десетилетия, тъй като привлекателността на рентабилността позволи на този тип финансиране да се превърне в основен източник за набиране на средства за много стартъп компании. Това, от своя страна, насърчава иновациите, което пък се превръща в икономически растеж.