За милиони европейци всеки ден започва с чаша горещо кафе. Ускоряването на инфлацията обаче може да превърне тонизиращата напитка в лукс. Данните на Евростат за август 2022 г. показват, че цената на кафето в Европейския съюз е била средно с 16.9% по-висока от тази през август 2021 г. 

За сравнение, през август 2021 г. годишното поскъпване на кафето е било с едва 0.5 на сто. 

За потребителите, които пият кафето си с мляко или захар, сутрешният ритуал може да е още по-скъп, тъй като цените на тези продукти са се повишили още повече през последната година.

Цената на прясното пълномаслено мляко е нараснала средно с 24.3% между август 2021 г. и август 2022 г., докато тази на нискомасленото се е увеличила с 22.2% за същия период.

През август 2022 г. годишната инфлация на захарта възлиза на 33.4%, в сравнение с 0.8% средно за ЕС през август 2021 г.

Данните сочат, че и при четирите артикула е регистрирано поскъпване във всички страни членки на Общността, с изключение на Малта, където няма промяна в цената на прясното нискомаслено мляко.

Най-голямата годишна инфлация през август 2022 г. е отчетена при захарта, като най-забележими са ръстовете в Полша (със 109.2%), следвана от Естония (81.2%), Латвия (58.3%), България (44.9%) и Кипър (43.2%).

Що се отнася до кафето, Финландия регистрира най-високата годишна инфлация от 43.6% през август 2022 г., следвана от Литва (39.9%), Швеция (36.7%), Естония (36.4%) и Унгария (34.3%).

Почитателите на кафето с мляко са най-ощетени в Унгария, Литва и Хърватия, където се наблюдава значително покачване на цените както на пълномасленото, така и на нискомасленото мляко. 

Най-високите годишни увеличения на цените на пълномасленото мляко сред държавите-членки на ЕС през август 2022 г. са регистрирани в Унгария (51.7%), Литва (46.8%), Хърватия (43.5%), Чехия (43.3%) и Латвия (40.1%), а за нискомасленото мляко - в Литва (50.2%), Хърватия (41.2%), Естония (38.9%), Германия (30.6%) и Унгария (30.1%).

В България най-силно е поскъпнала захарта (с близо 45%), следвана от пълномасленото мляко (24.1%), нискомасленото (23.7%) и кафето (20.5%). И четирите продукта повишават цените си с темпове, които надвишават средната инфлация в страната за периода, която е около 15%, по данни на Евростат.