Наемите и цените на жилищата в ЕС продължават стабилния си ръст през второто тримесечие на 2022 г., като се повишават съответно с 1.7% и 9.9% спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Евростат. 

Статистическата служба представя и дългосрочната тенденция в цените на имотите и наемите за последните 12 години. Тя припомня, че между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. тенденцията беше подобна на настоящата, но след това цените на жилищата и равнищата на наемите тръгнаха в различни посоки.

Докато наемите се увеличават стабилно през целия 12-годишен период от 2010 г. насам, стойността на жилищата се колебае в значителни граници. 

След резкия спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата останаха стабилни в продължение на близо две години. От 2015 г. насам те се покачват със значително по-бързи темпове от наемите. 

От 2010 г. до второто тримесечие на 2022 г. наемите са се увеличили с общо 18%, а цените на жилищата - с 48%.

В Естония, Унгария, Люксембург, Латвия, Литва, Чехия и Австрия имотите са поскъпнали с над 100% за съответния период, като в Естония и Унгария повишението е близо трикратно. 

Сравнението между второто тримесечие на 2022 г. и 2010 г. показва, че цените на жилищата са се увеличили по-силно от наемите в общо 19 държави-членки на ЕС, включително и в България.

През този период цените на жилищата са се увеличили в 24 държави-членки на ЕС и са намалели в три. Те са се удвоили повече от два пъти в Естония (+196%), Унгария (+168%), Люксембург (+135%), Латвия (+131%), Литва и Чехия (и двете +130%) и Австрия (+121%). Намаление се наблюдава в Гърция (-23%, вижте методологичните бележки), Италия (-8%) и Кипър (-6%).

За последните 12 години наемите са поскъпнали в 25 държави-членки на ЕС и са намалели в две, като най-високите ръстове се наблюдават в Естония (+214%), Литва (+139%) и Ирландия (+82%). Намаление е регистрирано само в Гърция (-24%) и Кипър (-0,2%).

В България цените на имотите бележат ръст от близо 60% от 2010 година насам, докато наемите са поскъпнали с 22%, като и по двата показателя страната ни се нарежда малко над средните стойности за Европейския съюз, но все пак близо до тях.