Инвестициите на финансовите пазари може да са доста трудни. Дори опитните инвеститори, които се опитват да купуват на пазара във възможно най-подходящия момент, имат неуспехи.

Стратегията за осредняване на покупната стойност може да улесни справянето с несигурността на пазарите, като прави покупките автоматични. Тя също така подкрепя усилията на инвеститора да влага средства редовно.

Осредняването на покупната стойност включва инвестирането на едно и също количество пари в набелязани ценни книжа в определен период от време, независимо от цената.

Използвайки осредняване на средната стойност, инвеститорите може да понижат средната си цена на дял и да ограничат ефекта от волатилността върху инвестиционния си порфейл.

На практика, тази стратегия елиминира усилията, необходими за да се установи подходящото време за влизане на пазара.

Как действа осредняването на покупната стойност?

Осредняването на покупната стойност е простичък инструмент, който инвеститорите могат да използват, за да натрупат спестявания и състояние в дългосрочен план. Това също така е начин един инвеститор да игнорира краткосрочната волатилност на пазарите.

Стратегията е една от най-добрите за начинаещи инвеститори, които искат да инвестират в борсово търгувани фондове (ETF). Освен това много планове за реинвестирането на дивиденти позволяват да осредняват покупната си стойност, като купуват редовно.

Ползите от осредняването на покупната стойност

- Стратегията може да намали средно количество средства, които харчите за инвестиции.
- Тя засилва практиката за редовни инвестиции с цел натрупване на състояние с времето.
- Тя действа автоматично и може да отнеме притесненията за това кога точно да инвестирате.
- Тя премахва капаните на дебненето за инвестиция в подходящия момент.
- Тя може да гарантира, че вече сте на пазара и сте готови да купувате, когато различни събития повишат цените.
- Тя премахва емоциите от инвестиционния процес и ви предпазва от нанасяне на потенциални поражения върху възвръщаемостта на вашия портфейл.

Кой би трябвало да използва осредняването на покупната стойност?

Инвестиционната стратегия за осредняването на покупната стойност може да бъде използвана от всеки инвеститор, който иска да се възползва от нейните ползи, които включва потенциално по-ниска средна стойност, автоматично инвестиране през редовни интервали от време и метод, който ги освобождава от стреса да вземат решения за покупка под натиск, когато на пазара има волатилност.

Стратегията може да бъде особено подходяща за начинаещи инвеститори, които все още нямат опит или експертиза да преценят най-подходящите моменти за покупка.

Darik Business Review

Тя също така може да бъде надеждна за дългосрочни инвеститори, които инвестират редовно, но не разполагат с времето и желанието да следят пазара и да определят кога да купуват.

Стратегията обаче не е за всеки. Тя не е непременно подходяща за онези периоди, в които цените се движат в стабилно една или друга посока. 

Трябва също така да имате предвид, че многократните инвестиции, които предполага стратегията, могат да доведат до по-високи трансакционни разходи, в сравнение с инвестирането на по-голяма сума наведнъж.

Специални съображения 

Важно е да се отбележи, че осредняването на покупната стойност работи като метод за покупката на определен актив в конкретен период от време, когато цената се колебае нагоре и надолу.

Ако цената нараства постоянно, онези, които прилагат тази стратегия, може в крайна сметка да купят по-малко акции. Ако пък цената се понижава трайно, те може да продължат да купуват, когато всъщност би трябвало да стоят настрана.

Стратегията не може да защити инвеститорите срещу рисковете от падащите цени на пазара. Подобно на очакванията на много от дългосрочните инвеститори, стратегията предполага, че цените, макар и да се понижават в определени периоди, в крайна сметка ще нарастват.

Използвайки тази стратегия за закупуването на акции само на една компания без подробното й проучване, може също да се окаже пагубно. Това е така, защото даден инвеститор може да продължи да купува още акции, докато в противен случай би спрял или би излязъл от позицията.

За не толкова информираните инвеститори стратегията е много по-малко рискова, когато се използва за купуването на борсово търгувани фондове вместо акции на отделни компании.