Достигнатото високо ниво на цените на жилищата би могло да е сред водещите тенденции за охлаждане на пазара на недвижими имоти. Това е един от изводите, които Министерството на финансите прави в своя "Месечен обзор на българската икономика" за октомври.

В анализа става ясно, че причина за допълнителен спад в търсенето може да бъде и повишаване на лихвените проценти. Ето какво още посочват от МФ.  

С колко поскъпнаха имотите през последните 12 месеца?

През второто тримесечие на 2022 г. поскъпването на жилищата в страната се ускори до 14.6% спрямо същия период на 2021 г., което е и най-високият растеж на показателя от 2009 г. насам.

Сред шестте града с население над 120 хил. души най-съществено ускорение на индекса за второ поредно тримесечие е отчетено в Русе с ръст от 23.3% на годишна база.

След него се нареди София-град, където жилищата поскъпнаха със 17.3% спрямо същия период на 2021 г.

Нарастването на разходите в строителството за същия период отчитат съществено ускорение до 56.7%, което се дължи най-вече на поскъпване на строителните материали, а не на разходите за труд.

Спад на броя на сделките у нас

По данни от Агенция по вписванията, от началото на текущата година ръстът на сделките с недвижими имоти съществено се забави, а през третото тримесечие дори е отчетен спад от 7.2% на годишна база (при 30.1% нарастване за страната средно за 2021 г.). 

Понижение е отчетено и в шестте най-големи града, като за София то възлезе на 15.2%.

При ипотеките тенденцията е сходна, като понижението през третото тримесечие възлезе на 2.4% средно за страната, докато в София е отчетено минимално нарастване с 1.5%.

На фона на по-малкия брой сделки и ипотеки, средномесечните обеми новоотпуснати жилищни кредити остават сравними с тези от второто тримесечие и много високи в исторически план, което в най-голяма степен може да се отдаде на ръста на цените.

Охлаждане на пазара

Ако тенденцията за спад на сделките продължи и през четвъртото тримесечие, може да се очаква период на охлаждане на пазара, посочват от финансовото министерство.

Доколкото все още не се наблюдава повишение на лихвените проценти, водещ фактор за понижение на търсенето би било достигнатото високо ниво на цените, което вече кара купувачите да преосмислят намеренията си за покупка.