Социалните проблеми на новия век засягат всички нас. Ето защо е важно да сме осведомени за тях и да не ги неглижираме.

В тази статия сме събрали основните социални въпроси, които променят облика на нашата планета, начина ни на живот, влияят на физическото и емоционалното ни здраве и пряко ни касаят, пише darik.bg.

26% от работещите имат затруднение да поемат разходите си

Бедност и бездомност

Бедността и бездомността са световни проблеми. Според Habitat for Humanity, една четвърт от населението на света живее в условия, които вредят на тяхното здраве и безопасност. Много от тях нямат подслон, основна човешка нужда за оцеляване.

Защо в България човек може да работи, но въпреки това да бъде беден?

Този социален проблем надхвърля 25% от пряко засегнатото население. Поради липсата на подслон за това уязвимо население, има по-голям стрес върху правителствените и социалните програми, включително училищата и здравните системи.

Изменението на климата

По-топлият, променящ се климат е заплаха за целия свят. Изменението на климата засяга цялото световно население и учените наричат този социален проблем „един от най-опустошителните проблеми, с които човечеството някога се е сблъсквало“.

Доклад: Изменението на климата застрашава глобалното здраве

800-те милиона души, които вече живеят в крайна бедност, ще бъдат засегнати най-тежко. По света хората вече забелязват по-топли зими, по-силни бури и валежи и по-чести горски пожари. Тези проблеми поставят под напрежение правителствата и системите в много страни.

Пренаселеност

С нарастването на населението на света, ресурсите стават все по-оскъдни. ООН съобщава, че сегашното население от 7.7 милиарда души се очаква да нарасне през следващите десетилетия, с прогноза за 8.5 милиарда души до 2030 г.

Най-бързо развиващите се райони на света като Субсахарска Африка, често се сблъскват с вече оскъдни ресурси като земя за земеделие. Тъй като населението става повече, отколкото страната може да издържи, хората ще трябва да се преместят другаде, за да избегнат глада и липсата на дом.

Имиграционните стресове

Хората се местят от една страна в друга и само по себе си това не е социален проблем. Имиграцията обаче може да постави натиск върху правителствените програми и социалните системи в дадена държава и може да бъде тема, която предизвиква разделение в обществото. Тези стресове, свързани с имиграцията, засягат много хора.

Например Pew Research Center съобщава, че Съединените щати имат повече имигранти от всяка друга страна; 13,6% от населението на САЩ се идентифицира като „имигрант“. 

Това е въпрос, който предизвиква разделение сред населението на САЩ, като някои групи призовават за по-строги имиграционни закони. Въпреки че мнозинството граждани на САЩ приветстват имигрантите, проучване на Галъп от 2019 г. показва, че 23% от хората смятат, че имиграцията е най-важният социален проблем, пред който е изправена страната.

Как да се пенсионираме

Граждански права и расова дискриминация

Гражданите в една страна да бъдат равно третирани в социално и политическо отношение е друг от най-значимите социални проблеми в Америка и по света. 

Повече от 40 години след приемането на Закона за гражданските права, почти 60% от афро-американците все още живеят в сегрегирани квартали и 90% от афро-американците съобщават, че расовата дискриминация все още е основен проблем.

Полово неравенство

Доклад на Pew Research Center Fact Tank показва, че около 50% от американците смятат, че страната трябва да направи повече, за да се справи с разликата в доходите между мъжете и жените. 

Жените все още изостават от мъжете по отношение на заплатите и заеманите висши ръководни позиции, въпреки че сега е по-вероятно да получат висше образование.

В световен мащаб ситуацията е още по-екстремна. УНИЦЕФ съобщава, че 12 милиона момичета са женени, преди да навършат пълнолетие, а 98 милиона момичета в гимназиална възраст не посещават училище.

Колко ще са детските надбавки и майчинството, ако няма бюджет

Наличие на здравни грижи

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, почти един на всеки 20 граждани в САЩ не получава необходимата медицинска помощ поради високата цена. 

Според доклада на Световната здравна организация (СЗО), за 97 милиона души по света необходимата медицинска помощ е сериозен удар по джоба. Правителствата по света, както и организациите с нестопанска цел работят все по-усилено по този проблем.

Детско затлъстяване

Някои видове социални проблеми се основават на здравето, но също така оказват влияние върху социално-икономически проблеми. Например, CDC съобщава, че 18.5% от децата в САЩ се считат за затлъстели, като имат индекс на телесна маса на или над 95-ия персентил.

От целия ЕС само в България няма достъп до специални храни за медицински цели

Епидемията от детско затлъстяване обаче не засяга еднакво всички деца. Децата в семейства, където родителите имат по-високо образование и по-високи доходи, са много по-малко склонни да страдат от затлъстяване, отколкото тези в семейства с по-ниско образование и по-ниски доходи.

Тормоз

Затлъстяването може също да окаже влияние върху друг важен социален проблем: тормоза. Националният център за превенция на тормоза PACER посочва, че затлъстяването и други проблеми с външния вид са сред основните причини, поради които децата съобщават, че са тормозени.

Въпреки неотдавнашните инициативи срещу тормоза, повече от 20% от американските ученици съобщават, че са били тормозени. Една трета от тормозените съобщават, че това се случва поне веднъж или два пъти месечно. Освен това 24% от учениците в средното училище съобщават, че са били жертви на кибертормоз.

Лошо управление

Много от социалните проблеми в обществото са тясно свързани, но всички социални проблеми са свързани с ръководството на държави, корпорации и други групи. 

Текущо проучване на “Галъп” изисква от американците да оценят най-важните социални проблеми, пред които е изправена страната. Досега най-важният проблем беше лошото лидерство; 28% от анкетираните го посочват като проблем номер едно.

Решения

  • Въпреки че много американци смятат, че техните лидери са най-големият проблем, с който се сблъскват, правителства, корпорации и общности работят за разрешаването на някои от основните социални проблеми. Това са само малка част от действията, които предприемат:
  • Училищата прилагат програми за борба с тормоза, които според Националния център за превенция на тормоза. могат да намалят тормоза с до 25%.
  • Усилията на общността да помогне за намаляване на детското затлъстяване включват добавяне на салатни барове към училищния обяд, фокусиране върху физическата подготовка и добавяне на инициативи за превенция на затлъстяването към болниците.
  • САЩ приеха Закона за достъпни грижи (ACA), за да започнат да се справят с предизвикателствата в наличността на здравни грижи, и това остава важен политически въпрос.
  • Европейският съюз е на път да постигне целите си за намаляване на въглеродните емисии и спомагане за смекчаване на последиците от изменението на климата. Други държави също работят усилено, за да постигнат напредък.

Обсъждането на социални въпроси може да бъде трудно, но също така е важна част от постигането на напредък по тези проблеми, пред които е изправено обществото. 

Дейностите в общността и класната стая, включващи социални въпроси, могат да помогнат за повишаване на осведомеността по тези теми.