Нова инвестиционно-застрахователна програма с еднократна премия, наречена „ЕвроХоризонт“, пуска в продажба ДЗИ.

Програмата е алтернативно решение на банковите депозити, посочват от застрахователя, като основният акцент е върху гаранцията на нетната инвестирана сума, както и върху възможността за допълнителна доходност.

Продуктът предоставя и застрахователна защита в случаите на смърт, вследствие на злополука. Премиите, платени по лична застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, могат да намалят данъчната основа с до 10%, припомнят още от ДЗИ.

Инвестицията при ЕвроХоризонт е в структурирания инвестиционен фонд Global Selection Timing 100-1 – фонд с фиксирано начало и край, който инвестира в кошница от активи на компании с висока пазарна капитализация. Фондът е с рисков индикатор 1 от 7, което означава, че е подходящ дори и за инвеститори с консервативен рисков профил.

„Продуктът е финансово решение, което съчетава защита на първоначалната инвестиция, като едновременно с това дава възможност за допълнителна доходност.

При постигнато положително изменение на стойността на дяловете от инвестиционния фонд на падежна дата, клиентите могат да получат допълнителна доходност, или най-малко инвестираните средства в структурирания инвестиционен фонд“, посочва главният изпълнителен директор на ДЗИ Коста Чолаков.

Продуктът ще се продава с ограничена емисия до 6 декември 2022 г.