Началото на 2023 г. е оптимистично за капиталовите пазари, като широкият американски индекс S&P 500 отчита ръст от 3.5% от началото на годината.

Но, въпреки това, "добрите стари скучни" облигации почти успяват да поддържат темповете на растеж на акциите, пише CNBC.

Инвеститорите бързат да "заключат" високата доходност, която дълговите инструменти предлагат в момента, след като изпратиха една изключително тежка 2022 г. Повече от 38 милиарда долара нетни инвестиции са се влели в облигационните фондове за по-малко от три седмици през януари.

Сумата възлиза на почти половин процент от общите им колективни активи под управление и е четири пъти по-висока от нетните постъпления във фондовете за инвестиции в акции, според данните на EPFR Global.

„Облигациите се завръщат“, обявиха и от Barron's този месец. Основателят на Doubleline Capital Джефри Гундлах определи пазара на облигации като „вълнуващ“ и препоръча на инвеститорите да помислят за портфейли в съотношение на акциите към облигациите от 40/60.

Агресивната кампания на Федералния резерв за затягане на лихвите миналата година намали дълговите портфейли, но, от друга страна, възстанови нивата на доходността за днешните купувачи.

Краткосрочните държавни облигации предлагат доходност от над 4%, корпоративните дългови книжа с инвестиционен клас - над 5%. Това изглежда като щедра оферта за много инвеститори, свикнали с минималните купони на облигациите в последните няколко години.

Междувременно, Федералният резерв постепенно се доближава до момента, в който вероятно ще прекрати серията от повишения на лихвените проценти.

Обикновено това е благоприятно за стойността на облигациите. И на фона на масовите опасения от рецесия през следващата година, ролята на облигациите като потенциална защита срещу евентуалните неуспехи на фондовия пазар изглежда адекватна.

Всичко това означава, че дълговите ценни книжа ще могат да изпълнят предназначението си за намаляване на нестабилността на портфейла, създаване на инвестиционен "буфер" и ще позволят на инвеститорите да поемат повече риск, докато търсят по-голяма възвръщаемост от разпределението на собствения си капитал.

В същото време, служителите на Фед се опитват да убедят Уолстрийт, че краткосрочните лихвени проценти ще надхвърлят 5% и ще останат там за известен период от време. Добрата новина е, че т. нар. „реална доходност“, която отчита и ефектите на инфлацията, остава положителна.

С други думи, собствениците на държавни облигации получават "компенсация" в реално изражение за това, че финансират правителството. През по-голямата част от предходното десетилетие това не беше така, защото реалната доходност, всъщност, беше отрицателна.

Месечното проучване на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори за декември показа, че облигациите заемат дял от 14.3% от портфейлите, което е под дългосрочната средна стойност на проучването от 16%.

Данните от портфейлите на клиентите на отдела за управление на богатството на Bank of America показват, че делът на облигациите е достигнал дъно от 17% през миналата година, а сега се е повишил до 21%, но все още е доста под 18-годишната средна стойност от 26%.

Кредитните експерти на Bank of America обаче предупреждават, че високодоходният корпоративен дълг не предлага достатъчно ниво на сигурност, което да отчете шанса за евентуален икономически спад.

Банката посъветва клиентите си "методично" да намаляват риска в портфейлите си поради поскъпването на т. нар. "junk" облигации. Трезорът обаче прогнозира, че държавните ценни книжа ще осигурят положителна възвръщаемост тази година.

Според анализа на CNBC, облигациите в момента изпълняват една от основните си исторически роли - да осигурят защита на инвестиционния портфейл.

Те обаче не са инструмент за "бързи пари" и инвеститорите не бива да очакват от тях доходност, която да съперничи на средната за пазарите на акции в исторически план.