Голяма част от хората не харесват времето, в което е налице спад в икономическата активност. Те се притесняват както от загуба на работа, така и от невъзможността да обслужват задълженията си и да плащат комуналните разходи.

Ето защо често в подобни периоди портфолиото ни от инвестиции бележи спад, намаляват и парите ни за стоки от първа необходимост.

Предполагаме, че сте чували термините рецесия и депресия и преди. Знаете ли обаче какво точно означават те и по какво се различават?

Какво представлява рецесията?

Икономическата рецесия често се дефинира като спад на брутния вътрешен продукт (БВП) за повече от две поредни тримесечия.

По-точно определение дават от Националното бюро на икономичските изследвания на САЩ - рецесията е значителен спад на икономическата активност, която трае повече от няколко месеца и включва няколко показателя.

Сред тях са спад на БВП, понижение на доходите, ръст в безработицата, по-ниско промишлено производство и продажби на дребно, както и свиване на разходите от страна на домакинствата.

Общо в историята са отчетени 50 рецесии в периода от 1785 до 2008 г. Наскоро в САЩ беше наблюдавана 51-а рецесия, като тя беше една от най-кратки – само два месеца в началото на пандемията от коронавирус.

През 19 и 20-и век рецесиите обаче са често срещано явление. Между 1945 и 2001 г. светът е преживял едва 10 рецесии, което е доста по-малко спрямо предишни години.

Едно е ясно – рецесиите могат да продължават различен период от време, а евентуалното им зараждане може да се прогнозира най-добре от кривата на доходността при облигациите.

Какво представлява депресията?

Депресията, от своя страна, означава много по-сериозен спад в икономическата активност, която често може да продължи и няколко години. 

Икономистите обаче са разделени в мненията си за продължителността на депресията. Според част от тях, тя продължава засяга само периода на икономически спад и приключва със завръщането на икономиката към нормалните си нива.

Депресията се характеризира с големи увеличения на безработицата, множество банкрути, сериозни ликвидни проблеми и значителни спадове на производството и продажбите.

Най-често депресията означава и спад от над 10% на БВП.

Разликата между депресия и рецесия

Най-голямата разлика между двата термина е продължитеността. Те могат да се сравнят и по размера на безработицата, и по спада на БВП.

Освен това рецесията може да обхване отделна държава, докато депресията се разпространява на глобално ниво.

Най-голямата до момента подобна криза е Голямата депресия от 1929-32 г., а според мнозина - и до 1939 г. В този период БВП се свива с 15%, а всеки четвърти в САЩ е без работа.