Онлайн курсовете са удобен начин да научите нещо ново или да задълбочите знанията си по конкретна тема, например да подобрите езиковите си умения или да разширите професионалната си квалификация.

По време на пандемията от COVID-19, когато хората бяха насърчавани да ограничават социалните контакти, онлайн курсовете бяха безопасна алтернатива на конвенционалното образование и обучение, благодарение на което набраха популярност. 

С облекчаването на социалните ограничения обаче, атрактивността на онлайн курсовете намалява.

По данни на Евростат, през 2022 г. 26% от хората на възраст от 16 до 74 години в ЕС са преминали онлайн курс или са използвали онлайн учебни материали  

Спадът спрямо 2021 година е с 2 процентни пункта. Тогава 28% от анкетираните са посещавали някаква форма на онлайн обучение. 

Евростат

Европейската статистическа служба публикува данните по повод Международния ден на образованието, който се отбелязва на днешната дата (24 януари).

През 2022 г. Финландия отчита най-висок дял (50%) на хората, участващи в онлайн курсове или използващи онлайн учебни материали. На следващите места се нареждат Испания (42%), Швеция и Холандия (и двете с по 40%). 

Онлайн обучението пък е най-слабо разпространено в Румъния (8%), България (11%) и Полша (15%).

Като цяло участието в образователни инициативи онлайн е намаляло в сравнение с 2021 г. 

През 2022 г. делът на хората, които провеждат онлайн курсове или използват онлайн учебни материали, е намалял във всички държави от ЕС с изключение на Финландия, където се наблюдава ръст от 5 процентни пункта през 2022 г. в сравнение с 2021 г., и Хърватия, с увеличение от 1 процентен пункта. Чехия и Италия не отчитат промяна, а най-голям спад е регистриран в Словения (-7 процентни пункта), Люксембург (-6 процентни пункта) и Белгия, Естония, Австрия и Швеция (всички с по 5 процентни пункта), показват още данните на Евростат.