Все повече хора продължават да работят след пенсия, като причините са няколко, пише darik.bg.

От една страна, част от пенсионерите си докарват допълнителни доходи, защото част от тях са се възползвали от възможностите за ранно пенсиониране, като например военни и полицаи, както и тези, получили пенсии за инвалидност.

От друга страна, трупането на стаж след пенсия повишава размера на основната пенсия, която вече е отпусната. За да получите увеличение обаче, трябва да продължите да работите на договор, тоест да ви внасят осигуровки или вие да ги внасяте сами, ако сте самоосигуряващо се лице.

Как да се пенсионираме

Как може да се преизчисли пенсията на работещ пенсионер?

Има два варианта да получите увеличение на пенсията, ако продължавате да се трудите след пенсиониране.

1. Служебно преизчисляване

От 1 април предстои Националният осигурителен институт да преизчисли служебно пенсиите на пенсионери, които продължават да работят. Това ще стане за четвърти път, след като от 2021 г. заради пандемията НОИ въведе тази възможност.

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

За да ви преизчислят служебно пенсията, не е нужно да носите никакви документи в НОИ. За пресмятане на новата пенсия се зачита допълнително придобитият осигурителен стаж след отпускането й или след последното преизчисляване до 31 декември, включително, на предходната година.

Данните за натрупания стаж се взимат служебно от данните, подавани от фирмата, където работите, а за самоосигуряващите се лица - от внесените от тях осигурителни вноски. За предстоящото преизчисление ще се вземат предвид данните, постъпили в НОИ към 1 март.

За да бъде извършено служебно преизчисляване от 1 април, пенсионерът трябва да е работил поне един ден през годината. Разпореждане за новата пенсия не се изпраща, а се получава само при поискване.

Какво означава ДДС, как работи и кой го плаща?

2. Подаване на заявление

Не всички работещи пенсионери обаче ще получат служебно преизчисление на пенсиите. Това няма да важи за тези, които са подали заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията с придобития от тях, освен стаж, и осигурителен доход.

Важно е да се знае, че при служебното преизчисляване НОИ ви зачита само натрупания допълнителен стаж или по-просто казано - месеците или годините, в които работите след пенсия. Тук обаче не се взима предвид доходът, върху който се осигурявате след пенсия.

Това на практика е важно за хората, работили като учители, лекари, военни и др., които след пенсиониране са останали на същата длъжност. В тези сектори има ръст на средния осигурителен доход през последните години и когато това се отчете, пенсията им се повишава повече, отколкото ако се вземе предвид само стажа.

Вдигат вноските за „Гражданска отговорност“, уж заради еврото

Ежегодното преизчисляване на пенсията с допълнителния стаж и доход се прави, след като пенсионерът подаде заявление в Териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му.

От началото на 2021 г. се използва нов формуляр на заявление - обр. УП-28, но може да подадете и заявление в свободен текст.

Ако пенсионерът е подал заявление и продължава да работи, то пенсията му се преизчислява веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Предвид се взимат допълнително придобитите осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до края на месеца на подаване на заявлението.

В случай че преизчисляването е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април не е пречка пенсионерът да подаде и заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията в същата календарна година.

В този случай през следващите години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно, съгласно заявеното от пенсионера.

След сигнали на работещи пенсионери, че не са получили разпорежданията си за преизчисление на пенсиите след подадено заявление, както и увеличение на пенсията, от НОИ уточниха, че срокът за издаване на разпореждане е 4 месеца.

Отказ от преизчисление

Когато към датата на преизчисляването няма данни за допълнително придобит стаж или доход, НОИ издава разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.

В този случай подаденото от пенсионера заявление губи своето действие и пенсията не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите години, освен ако не подаде отново такова. Пенсията му обаче ще подлежи на служебно преизчисляване от 1 април.

10 начина да си намалите данъците

Данните на НОИ показват, че близо 350 000 пенсионери продължават да се трудят. Всеки трети получава увеличение до 10 лева, а 41 777 души имат увеличение от 10 до 15 лева.

Въпреки че продължават да работят 110 338 души не са получили и лев отгоре след преизчислението през 2022 г., а причината е, че действителният размер на пенсията им е приравнен на минималния за съответния вид.

Заради изпреварващото повишаване на минималната пенсия през последната година и половина тези хора взимат много по-висока пенсия от реалната им.