Вече е отворено кандидатстването на фирмите за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по Плана за възстановяване и устойчивост.

Българските компании могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на от 75 000 лв. до 1 млн. лв.

Кандидатстването по третата отворена мярка по Плана за възстановяване е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. и е с общ бюджет 200 млн. лв.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергията.

Съфинансирането е до 50% по линия на Плана за възстановяване, като интересът на компаниите към мярката се очаква да е изключително голям, съобщават от пресцентъра на министерството, основавайки се на данни от мобилната приемна на МИР и проведените срещи с местния бизнес във всички области.

Със средствата ще могат да се изграждат мощности до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергията. Фотоволтаичната система с батерия трябва да се изгражда върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата.

Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван. Инвестициите ще помогнат на компаниите да намалят разходите си и да станат по-малко зависими от свободния пазар на електроенергия.

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020 до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. В същата платформа до 21 дни преди изтичането на кандидатстването могат да се задават и въпроси по условията.

Това е трета отворена мярка за бизнеса по линия на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост.

Първите две – за технологична модернизация на фирмите и за ИКТ решения и киберсигурност – приключиха с огромен интерес от страна на предприятията с над 10 200 кандидати, съобщават още от министерството.

Вече са публикувани първите 953 одобрени проектни предложения на фирми, които ще получат близо 260 млн. лв. за технологичната си модернизация.