Инфлацията в България леко ускорява месечния си темп на растеж през януари.

Индексът на потребителските цени нараства с 1.1% спрямо предходния месец, след като в последните три месеца на 2022 г. се задържа под нивото от 1%. 

На годишна база обаче инфлацията продължава да намалява темповете си, като през януари възлиза на 16.4% спрямо същия месец на предходната година.

Това е с 2.3 процентни пункта под рекордното ниво от 18.7%, регистрирано през септември миналата година, показват данните на Националния статистически институт. 

През януари ръст спрямо предходния месец се отчита в цените на транспорта (с 2.3%), здравеопазването (с 1.5%), хранителните продукти и безалкохолните напитки (с 1.5%), жилищното обзавеждане и стоките за дома (с 1.4%), образование (с 1.4%), ресторанти и хотели (с 1%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (с 0.7%), алкохолни напитки и тютюневи изделия  (с 0.5%) и съобщения (с 0.4%). 

Спад на месечна база се наблюдава при цените на облеклото и обувките (с 1.9%) и развлеченията и културата (с 0.1%). 

Сериозно увеличение през януари регистрират цените на пропан-бутана (с 25.7%), на метана (с 24.9%), на централното газоснабдяване (с 19.2%) и на бензин А95 (с 5.2%). 

През януари 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 1.8%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.7 и 1.6%.

Инфлацията за януари, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, който е сравним с останалите държави от Европейския съюз, достига 1% на месечна и 14.1% на годишна база през януари. Месечното увеличение е най-силното от юни 2022 г. насам. 

Предварителните данни на НСИ показват още, че индексът на цените на стоките и услугите от т. нар. "малката кошница", която включва само продуктите от първа необходимост, през януари 2023 г. регистрира увеличение от 1.4% на месечна база.