Повишаващите се глобални температури изтласкват животните и растенията към нови местообитания, като този процес понякога оказва опустошителни ефекти върху екосистемите. 

Комарите, които пренасят малария в Африка в регионите на юг от Сахара, са се премествали на по-висока надморска височина с около 6.5 метра годишно и са се отдалечавали от екватора с 4.7 километра годишно през последния век.

Това показват данните от проучване, цитирано от The New York Times. 

Темповете на изместването на местообитанията на насекомите съответства на изменението на климата и може да обясни защо обхватът на маларията се е разширил през последните няколко десетилетия.

Накъде се движат комарите?

Повечето проучвания за въздействието на изменението на климата върху здравето са склонни да се фокусират върху разпространението на самата болест, което може да бъде трудно за проследяване.

Вместо това, новото проучване се фокусира върху движението на комарите, използвайки го като аргумент за обяснение на промяната в обхвата и разпространението на маларията. 

Степента на разселване потвърждава най-лошите страхове на експертите относно въздействието на изменението на климата върху инфекциозните заболявания.

Тъй като планетата се затопля, растенията и животните, особено безгръбначните, търсят по-ниски температури или като се преместват на по-висока надморска височина, или като се приближават към полюсите.  

Изчисленията показват, че досега сухоземните видове са се движили нагоре с темп от 1.1 метра на година и към полюсите с темп от 1.7 километра на година.

Кърлежите, които пренасят лаймска болест, например, драстично разширяват ареала си в северната част на Съединените щати. Прилепите също са в движение, а заедно с тях - и болестите, които пренасят, като бяс.

На североизток омарите умират от гъбична болест, свързана със затоплянето, а рибите мигрират на север или в по-дълбоки води в търсене на по-ниски температури. Това оставя морските птици с намаляващо количество храна и принуждава търговския риболов да премине към нови видове улов.

Какви са опасностите за екосистемите?

Въпреки че видовете се намират в постоянно движение и миграция в продължение на милиони години в отговор на климата, промените сега се случват значително по-бързо, предупреждават учените. 

На Хавайските острови нахлуването на нови видове комари застрашава два вида птици с т. нар. птича малария. Днес са останали по-малко от 1000 представители на птиците от вида акеке и по-под 50 от вида акикики.

Последните са намалели рязко през последните години и се очаква да изчезнат още в рамките на това десетилетие.

Изследователите подчертават важността на събирането на данни, за да разберат точно как и колко бързо комарите и други преносители на болести се движат по света.

Очаква се по-топлият климат да бъде благоприятен за комарите, защото те и паразитите, които носят, се размножават по-бързо при по-високи температури.

Част от миграцията на комарите може да се дължи на промените в начина на използването на земята, наличието на храна или да е страничен ефект от миграцията на хора към по-високи височини поради изменението на климата.

Преносителите на заразни болести обаче предизвикват сериозна загриженост в районите, където хората и институциите не са подготвени за новите заплахи.