Централни банки по света продължават да се борят с инфлацията. Поредните увеличения на основните лихви имат за цел да успокоят поскъпването на стоки и услуги.

Фалитът на няколко банки в САЩ и доброто начало на годината за част от основните индикатори обаче карат инвеститорите да са предпазливи.

Близките до рекордните нива на индексите, на фона на несигурната обстановка в световен мащаб и надвисналите облаци на рецесията, правят редица пазарни участници песимисти за бъдещето.

На всеки 4.5-5 години фондовите борси навлизат в мечи пазар - период, в който даден индекс или актив се понижава с повече от 20%. Дали не сме на прага на поредния мечи период на капиталовите пазари? 

Как можем да продължим да печелим пари от инвестициите си в подобни периоди? Кои са инструментите, на които да обърнем внимание? И най-вече – защо е важно да не продаваме вложенията си при мечи пазар, а дори напротив – да продължим да влагаме пари?

Не се отказвайте от инвестиции

При положение че сте определили сума, която да влагате в определен взаимен или борсово-търгуван фонд, не спирайте да го правите, дори и в трудни времена.

Ако по време на бичи пазар тези средства купуват по-малко дялове от даден фонд, при мечи пазар те ще се увеличат. Ако сте дългосрочен инвеститор, не би трябвало да следите ежедневно пазарите, а само месечните си вложения.

Има няколко инструмента и стратегии, които е добре да имате предвид в трудни времена:

Опции

Инвеститорите могат да използват опции, за да заемат позиции в посока или срещу цената на акциите на дадена компания, без действително да ги купуват или продават.

Това е изгодно, тъй като заемането на позиция с опции обикновено изисква по-малко капитал, отколкото директната покупка или продажба "на късо" (продажба на акции, които инвеститорът не притежава, а взима назаем от своя брокер).

С използването на този "финансов лост" търговците могат да спечелят повече от движението на цената на базовия актив. Опциите могат да се използват и за т. нар. "хеджиране" на позиции. 

Къси продажби

Къса позиция, или къса продажба, e продажба на финансов актив с надеждата, че цената му ще се понижи и ще можете да го купите по-евтино, реализирайки печалба от сделката.

От този финансов инструмент могат да се възползват инвестиращите на големите финансови пазари, продавайки на късо както аакциите на дадена компания, така и индекси.

Злато/сребро

Несигурността насочва част от инвеститорите към златото и/или среброто. Металите са част от финансовите активи, реагиращи добре както на инфлация, така и при войни, пандемии и други.

Най-лесният начин за инвестиции в злато днес е борсово-търгуван фонд, който следи представянето на благородния метал. По този начин няма да имате притеснения за физическото му съхранение.

Диверсифицирайте

Експертите в сектора препоръчват да заемете позиции в няколко основни сектора, например отбранителната и фармацевтичната индустрии.

Наред със сините чипове, в портфейла ще имате и добре представящи се компании в мечи периоди. Не забравяйте и секторите, които биха осигурили добър доход в дългосрочен хоризонт, като космическата индустрия, например.

Дивидентни компании

Дивидентната доходност се изчислява като процент спрямо цената на акциите. Ако стойността им падне, това веднага увеличава доходността.

Ето защо е добре да вложим пари в няколко дружества, които имат политика за регулярно разпределение на дивидент.

Кеш, кеш и още кеш

Не инвестирайте всичките си пари. Оставете си свободни парични средства, които да използвате при добра инвестиционна възможност. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява покупко-продажбата на финансови активи