Във времена на ниски лихви по депозити и висока инфлация, мнозина търсят по-добра доходност за парите си.

Къде можем да я намерим? След като ви дадохме няколко идеи за инвестиции през 2023 г., днес ще се спрем на средната доходност, която ни носят вложенията в имоти, земеделска земя и публични компании.

Наеми

Според имотните агенции у нас, в началото на 2023 г. се отчита по-високо търсене на инвестиционни имоти.

Наемните цени на жилищата в големите градове през настоящата година ще растат - на фона на по-високите лихви по кредитите, които в края на 2022 г. и началото на 2023 г. намалиха интереса към покупката на имот. 

Доходността от отдаване на имот под наем в големите градове у нас варира между 3 и 5%, като най-често е 4 на сто. Отделни инвестиционни имоти се отдават и при по-добри нива, но тук говорим за нетна доходност - след приспадане на разходите по ремонт, поддръжката и данъци.

Рента  

В последните години все повече фондове, както и индивидуални инвеститори, придобиват земеделски земи с цел получаване на рента и възползване от покачването на цените в сектора. 

Средната доходност, която арендаторите получават през 2021 г., възлиза на 4.5%. 

На места в Североизточна България се отчита и възвръщаемост между 6.5% и 8%.

Дивидентна доходност

Инвестирането в дивидентни компании е широко разпространено днес. То дава възможност да се възползваме от пасивния доход и да разчитаме на покачване в цената на книжата, което би ни донесло капиталова печалба. 

През последните години дивидентната доходност на публичните компании у нас масово е между 2 и 4%, но има единични случаи с такава между 6 и 10%. Могат да се открият и чуждестранни компании, разпределящи по-висок дивидент.

Стратегията „Кучетата на Dow” (бел. ред. десетте компании от 30-те компонента на индекса Dow Jones с най-висока дивидентна доходност) се очаква да донесе доходност от над 4% за 2023 г.

Очакваната възвръщаемост ще е най-висока при Verizon – около 6.5%. Химическата Dow и технологичната Intel пък ще донесат прогнозни около 5.5% доходност.

Трите типа инвестиции са предназначени за различни типове вложители. Коя от тях ще изберете зависи изцяло от вас, както и от риска, който сте склонни да поемете.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.