Когато говорим за ESG, ние сме едни от първопроводниците в много отношения - на ниво KBC група от 10 години вече развиваме активно политика в областта на устойчивото развитие.  

Това заяви Калина Кисьова, генерален мениджър Продуктово и бизнес развитие за корпоративни и МСП клиенти в ОББ, по време на форума ESG - Investing in our future, организиран от Darik Business Review.

ESG е една много по-широка тема, която включва социални фактори, фактори на управление, работа в общност, а не чисто и просто фокус върху въздействието върху околната среда и климата, заяви Кисьова.

ESG стратегия с пет основни направления

KBC Груп има много ясни поети ангажименти, а в доклада си за устойчивото развитие публикува изключително детайлни ангажименти и конкретни измерители, посочи експертът, добавяйки, че ESG стратегията на групата включва пет основни направления.

Те са пречупени през въздействието върху климата и устойчивото финансиране, както и през отговорното поведение спрямо клиентите и обществото като цяло.

Тема, върху която компанията се фокусира сериозно, е опазването на здравето. Групата има много конкретни ангажименти относно здравето както на служителите, така и на клиентите си.

Следващата тема в стратегията е финансовата грамотност, базирана на факта, че компанията е финансова институция, предлагаща различни продукти и възможности на клиентите, които е добре да бъдат запознати с тях, каза още Кисьова.

Подкрепата за предприемачеството в страната също е значима тема, като в това отношение групата също има много конкретни инициативи.

Фокус върху клиентите

По отношение на взаимодействието с клиентите относно техните ESG практики и стратегии, Кисьова смята, че банките са проводници както на регулации, така и на информация.

Клиентите на ОББ са с различна степен на знания по отношение на устойчивостта. Има компании, които са изключително напред в изграждането на своите ESG стратегии. Те имат конкретни показатели и постижения, но банката работи и с компании, които тепърва се запознават с това, което се изисква от тях.

ОББ, като отговорна институция, е длъжна да им посочи рисковете, защото банката е добра в управлението на риска, а ESG включва и това. От друга страна, трябва да се изгради съвместно план за трансформация, а клиентите да бъдат консултирани относно следващите им стъпки за тях.

Банката работи много усилено и в посока предоставяне на информация за въздействието на конкретната компания, какъв е нейният въглероден отпечатък, според Кисьова.

ОББ има разработен собствен калкулатор на въглеродните емисии, конкретно за земеделските производители. Банката си партнира с 24 компании, с които има съвместна екосистема за консултации на клиенти.

В конкретика

Когато става въпрос за опазването на здравето, банката създава ново приложение - kaksi, което е изцяло безплатно за хора, желаещи да управляват своето благосъстояние.

По отношение на финансовата грамотност, институцията е разработила платформа, която помага на клиентите да направят информиран избор в търсене на най-добрия вариант за спестяванията и инвестициите си.

Банката осигурява много конкретна добавена стойност, която не е плод на регулация, а на осмисляне на нашата ESG стратегия. Една ESG стратегия е успешна, когато се базира на добавената стойност, каза Кисьова.

ОББ разполага и с ясно разписани цели за намаляване на своето и на клиентите въздействие върху околната среда в конкретни сектори.

Знаем, че ако дадем възможност на нашите клиенти да са по-ефективни, да инвестират в зелена енергия, да трансформират своя производствен цикъл, те ще бъдат по-успешни, ще могат да излязат на утвърдени пазари и ще бъдат по-конкурентни, каза още Кисьова.

Стратегията на банката е разработвана с мисъл за това какво ще бъде отражението ѝ върху обществото - както в конкретни цифри, така и в конкретни дейности и добавена стойност.

Говорейки за въглеродния отпечатък на банката, Кисьова заяви, че компанията вече използва изцяло енергия от възобновяеми източници и инсталира собствени фотоволтаични системи, така че изпълнява това, което проповядва.

Зелени дългови инструменти

По отношение на зелените дългови инструменти, Кисьова заяви, че ОББ е един от най-големите ползватели на гаранционни инструменти.

Последният голям инструмент, от който банката се възползва през Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), e InvestEU, където 20% от целия ресурс е изцяло насочен към устойчиво финансиране и проекти, свързани с него.

Условията по тази част от ресурса са една идея по-благоприятни за крайните бенефициенти. Идеята на ниво Европейски съюз е тези инструменти да прокарват определени политики, които да направят бизнеса по-устойчив, завърши Кисьова.

ESG - Investing in the future се проведе с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.