Новините за масови съкращения и банкови фалити увеличиха опасенията от евентуална рецесия. 

CNBC дава отговор на въпроса какво означава този икономически термин и колко дълго продължава периодът, за който се отнася.

Какво представлява рецесията?

Икономическата рецесия често се дефинира като спад на брутния вътрешен продукт (БВП) за повече от две поредни тримесечия.

По-точно определение дават от Националното бюро на икономическите изследвания на САЩ - рецесията е значителен спад на икономическата активност, която трае повече от няколко месеца и включва няколко показателя. 

Сред тях са спад на БВП, понижение на доходите, ръст в безработицата, по-ниско промишлено производство и продажби на дребно, както и свиване на разходите от страна на домакинствата.

В исторически план са наблюдавани 51 периоди на рецесии, а от 1945 г. насам те са 13. Продължителността им е от 2 месеца (февруари-април 2020 г.) до 18 месеца (декември 2007 – януари 2009 г.)

Колко дълго ще продължи рецесията?

От Федералния резерв на САЩ са на мнение, че ни чака „лека рецесия“, чието възстановяване може да трае до 2 години.

Икономистите смятат, че проблемите идват от банковите фалити, които могат да удължат периода й. Исторически погледнато, проблемите, свързани с финансовите пазари, водят до по-сериозни и устойчиви рецесии.

Фед, ЕЦБ и останалите банки по света се надяват да забавят икономическия ръст, с което да ограничат инфлацията, което е причина за повишенията на лихвите в последно време. 

Според Престън Колдуел, главен икономист за САЩ в Morningstar, централните банки ще започнат да свалят лихвите през 2024 г., което се смята за един от начините за засилване на икономическия ръст.

Какво да направите, за да се подготвите за предстоящата рецесия?

Ако сте притеснени от загуба на работа, можете да обновите автобиографията си, както и да развивате контактите си в сферата, в която работите. 

Експертите по лични финанси препоръчват поддържането на авариен фонд със суми, достатъчни за минимум 3-6 месеца период без доходи. Заради рецесията обаче експертите смятат, че трябва да разполагате със средства за покриване на разходи между 9 и 12 месеца.