Каква е разликата между номинален и реален лихвен процент?

Номинален лихвен процент

Номиналната лихва е процентът, който фактически се договаря и заплаща. Например, това е лихвеният процент, който собствениците на жилища плащат по ипотеките си, или който спестителите получават по депозитите си.

Кредитополучателите заплащат номиналната лихва, а спестителите я получават. 

Ако вземем 1 000 лева назаем при 8% лихва, това означава, че след година ще трябва да върнем 1 080 лева.

Реален лихвен процент

И за кредитополучателите, и за спестителите е важна не само номиналната сума, но и колко стоки и услуги могат да си купят с тези пари. Това икономистите наричат покупателна способност.

Обикновено тя намалява с времето, тъй като цените се покачват поради инфлацията. Ако изключим този показател, проличава реалната стойност на заема и реалната доходност на спестяванията.

Да вземем, например, 5% годишна инфлация. Това ще рече, че заемодателят ще получи едва 3% (8% лихва, 5% примерна инфлация) по-голяма покупателна способност за парите си в края на периода.

Лихвата, пресметната с инфлацията, се нарича реален лихвен процент. В повечето случаи за нейното изчисление се използва прогнозната инфлация за следващите 12 месеца.

Какво показват последните данни?

Днес в половината от 40-те най-големи икономики на света реалният лихвен процент е отрицателен. 
 

Данни на Infinity Asset Management показват, че реалният лихвен процент в Бразилия и Мексико е над 6% по данни от края на март.

На обратния полюс е Аржентина - въпреки че основната лихва в страната е на ниво от 78%, реалният лихвен процент е силно отрицателен и възлиза на 19.61%, тъй като инфлацията е около 100% на годишна база.

Отрицателни нива на реалния лихвен процент, изчислен през прогнозата за инфлацията за следващите 12 месеца, са налице и в редица европейски държави.

Такива са Нидерландия, Чехия, Полша, Полша, Белгия, Гърция, Австрия, Германия, Испания, Португалия, Дания и Швеция, където този показател е между -4 и -7%.