Защо едни компании предизвикват по-голям интерес от други на капиталовите пазари?

Причините за това са много – добър мениджмънт, перспективи пред бизнеса, финансови резултати, дивидентна политика, обратно изкупуване на собствени акции, прогнози и т.н.

Всяка една от тях може да повлияе в положителен аспект на броя на акционерите в публичните дружества.

И обратното – недоброто управление, лошите финансови резултати, липсата на дивидент и евентуалното отражение на очакваната рецесия върху бизнеса биха се изразили в отлив на акционерите.

Бившите приватизационни холдинги разполагат с хиляди акционери. Независимо от резултатите и/или перспективите пред тях обаче, често ставаме свидетели на спад по този показател, тъй като собствениците на бонови книжки продават активите си.

Топ 7 на компаниите от BG BX40, към които инвеститорите се насочват

Алтерко и Агрия Груп Холдинг са дружествата с най-голям ръст на акционерите от 40-те компании в индекса BG BX40 от началото на годината. Ръстът е от 55 и 47 акционери, показват изчисления на Darik Business Review.

Алтерко, която през следващия месец се очаква да смени името си на Шелли Груп, наскоро обяви средносрочна прогноза, която показа добрите перспективи пред иновативната компания, чиито книжа са листнати и на борсата във Франкфурт. 

Агрия Груп Холдинг обяви обратно изкупуване на собствени акции на по-високи от настоящите цени, както и дивидент от 1 лев на акция.

Ръст от 45 акционери отчитаме при Неохим и М+С Хидравлик.

Димитровградският торов завод ще гласува разпределението на 5 лева дивидент на акция за втора поредна година, докато казанлъшкият производител на хидравлични сервоуправления и клапани вече гласува разпредление на рекорден дивидент от 0.40 лв. на акция. 

Ръст в броя на акционерите се отчита и при други три дружества – Българска фондова борса (44), Алкомет (36) и Адванс Терафонд (29).

Спад в акционерите е налице при редица приватизационни холдинги – Доверие Обединен Холдинг, Индустриален Холдинг България, Холдинг Варна, както и при Първа инвестиционна банка (64), Софарма (55), Химимпорт (39) и други. 

* Материалът е информативен и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.