Все по-свирепите федерални мерки срещу сектора на криптовалутите, създават впечатление, че правителството на САЩ не може да понася дигиталните валути. Това обаче не е точно така. Министерството на финансите на САЩ разполага с 207 189 биткойна на стойност 5 млрд. долара, което е много повече в сравнение с която е да е друга държава.

И докато много други страни разпродават криптовалутите си, ново проучване на Forbes показва, че САЩ запазва своите и дори ги увеличава в резултат на конфискацията на различни крипто активи. Миналата година САЩ е притежавала 69 640 биткойна според проучване, което представлява докторската дисертация на Сачин Джейтли, генерален партньор в Morgan Creek Capital. Това са били около 94% от биткойните, притежавани от правителствата по света.

Базираната в Ню Йорк анализаторска стартъп компания в сферата на криптовалутите предоставя данни за проучването, като сравнява събития, като конфискацията през 2020 г. на биткойни от страна на министерството на правосъдието на САЩ на стойност 1 млрд. долара и трансакции, видими в публичната блокчейн система. “Съпоставяйки публично достъпна информация чрез медиите и блокчейна, от Elementus са успели да изготвят своеобразна карта на суверенните дигитални портфейли и да я поддържат с времето,” според дисертацията.

Според нея 11 държави са притежавали биткойни към 2022 г. "Всичките тези биткойни са притежавани от правителствени агенции,” казва главният изпълнителен директор на Elementus CEO Макс Галкс. “Това обаче не означава, че това са единствените биткойни, притежавани от тези правителства или че други правителства не използват биткойни."

Според анализа на Джейтли и Forbes, другите държави, освен САЩ, които са притежавали биткойни в периода 2011-2023 г. са Ел Салвадор, Украйна, Бутан, Венецуела, Финландия, Австралия, Бразилия, Германия, Нидерландия и Русия. Повечето от притежаваните от тези държави биткойни в периода са вследствие на конфискации, а данните са непълни.

Сравнявайки тези активи с данните за паричното предлагане и инфлацията в 10-годишен период, Джейтли стига до заключението, че “с увеличението на паричното предлагане и намаляването на страха от инфлация, придобиването на биткойни на държавно ниво, също се увеличава,” казва той. Проучването изключва Северна Корея, за която не могат да се получат данни за инфлацията.

Проучването се съсредоточава върху потоците на биткойн в 11 държави в периода 2013 – 2022 г., според анализаторската компания Elementus. Повечето от тези активи са придобити чрез конфискации, а информацията не е пълна.

В това твърдение обаче има няколко условности. Първо, САЩ е продала част от притежаваните биткойни, пласирайки биткойни за 366.5. млн. долара в 11 търга в периода 2014-2023 г., според данни на софтуерния инженер Джеймисън Лоп. Второ, щатското правителство никога не е купувало биткойни, така че макар да е имало съзнателно решение да бъдат задържани повечето от тях, придобивките са били пасивни. Освен това, данните на Лоп показват, че вследствие на продажбите е отчетен потенциален пропуск на 4.8 млрд. долара от поскъпването на биткойна вследствие на това, че крипто активите не са задържани до днес.

Джейтли смята, че притежаваните от правителството биткойни са хедж срещу инфлацията, но е малко вероятно биткойни на стойност 5 млрд. долара да биха имали някакъв осезаем ефект, предвид размера на счетоводния баланс на правителството на САЩ. Германският държавен прокурор Яна Рингвалд казва, че в нейната страна непосредствените продажби не са задължителни. Тя твърди, че е "100% сигурна, че има конфискации напоследък, биткойните от които не са продадени още" и че "прокурорът може да разпореди “ спешна продажба”, но може и да се въздържи от такава."

Според Лесли Самис, адвокат по наказателни дела във Флорида, е по-вероятно бюрократите от министерството на правосъдието да изчакват по-голяма яснота около криптовалутите като цяло. “Смятам, че те вероятно са решили, че трябва Конгресът да създаде закон или министерството на финансите трябва да излезе с някакви мерки, преди да започнат да пласират всичките тези активи,” казва Самис.

От Forbes са се свързали с шерифската служба и с министерството на финансите на САЩ за потвърждение на точните количества биткойни, които притежават, но все още нямат отговор.