Общо 8.3% от населението на ЕС през 2022 г. не е могло да си осигури правилно хранене - такова, съдържащо месо, риба или вегетарианския им еквивалент на всеки два дни.

Това е с 1 пр. п. повече от година по-рано (7.3%), става ясно от данни на Евростат.

Нараства делът на хората, заплашени от бедност - с 2.2 пр. п., до 19.7% в края на миналата година.

През 2022 г. разликата между общото и изложено на риск от бедност население, което не може да си осигури здравословно хранене, се отчита във всички държави на общността.

Най-високият дял на хора в риск от бедност, които не могат да си осигурят нормално изхранване, е регистриран в България (44.6%), Румъния (43%) и Словакия (40.6%). 

У нас над 1/5 от населението на страната (21.6%) не може да си позволи да се храни здравословно. По този показател страната ни се нарежда на второ място, изпреварена само от Румъния (22.1%) и оставила след себе си Словакия и Унгария (15.8 и 13.9%).

На дъното на класацията са Ирландия, Кипър и Люксембург, където под 2% от общото население няма възможност да поеме подобни разходи.

Делът от изложеното на риск от бедност население, което не се храни правилно, е най-нисък в Ирландия, Люксембург, Кипър и Швеция (под 6%).