Покупката на дом обикновено е една от големите и най-сложни сделки в живота ни.

Финансовият експерт Рейчъл Круз казва, че е използвала формулата на баща си, за да се сдобие с първото си жилище.

Първата стъпка, според нея, трябва да е изплащането на дълговете ни, след което натрупване на авариен фонд, покриващ разходите ни за поне 3-6 месеца напред.

„Заедно със съпруга ми следвахме тази формула. Знам, че това може да е доста трудно за голяма част от хората, но когато нямате задължения, всичките ви приходи са ваши, вие се намирате в съвсем различно финансово положение“, казва тя пред CNBC.

За много хора изплащането на дълговете е много лесно на думи, но не и на дела. А създаването на авариен фонд може да отнеме време. 

Стъпка 1: Изплатете дълговете си

В зависимост от дълговете, има голям шанс банката да ви откаже ипотека, ако кредитните експерти преценят, че това може да усложни финансовото ви състояние.

У нас за финансово здравословно се смята около 40-50% от доходите да отиват за погасяване на ипотечния кредит.

Липсата на други задължения към датата на подаване на искането за кредит може да означава и по-добри условия по заема.

Стъпка 2: Създайте авариен фонд

Фондът за спешни случаи помага при временни финансови затруднения, например безработица, заболявания или спешни ремонти.

Преди да пристъпите към покупката на жилище, ще трябва да разполагате със средства, с които да покриете изискваното от банките от 10 до 20% самоучастие.

Не бива да забравяте и допълнителните разходи около сделката – различни банкови и нотариални такси, оценка на имота, застраховки, разходи по преместването, както и ремонтни дейности.

Притежаването на собствен дом може да е доста скъпо, предупреждава Круз. Това е и причината много финансови експерти да определят жилището като пасив, а не актив.