Северна Македония се представя впечатляващо в Индекса за ефективност на привлечените чуждестранни инвестиции за 2022 г. на платформата Investment Monitor.

Индикаторът измерва нивата на входящите инвестиции на дадена държава спрямо нейния брутен вътрешен продукт с помощта на базата данни на GlobalData, която проследява инвестиционните проекти.

Северна Македония е с резултат от 11.5, което означава, че е получила инвестиции в размер на повече от 11 пъти, в сравнение с очакваната средна стойност, съобразена с брутния ѝ вътрешен продукт. В това отношение балканската държава се представя изключително добре. 

Входящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Северна Македония претърпяха известен спад през 2020 г., като броят на инвестиционните проекти спадна от шест през 2019 г. на четири, което до голяма степен се дължеше на пандемията от COVID-19. 

Въпреки това, 28-те проекта, привлечени от страната през 2021 г., демонстрират грандиозно завръщане.

Възобновяемата енергия е най-атрактивният сектор за инвеститорите

Възобновяемата енергия е водещият сектор за входящите ПЧИ в Северна Македония през 2021 г. с общо седем проекта. Това представлява рязко увеличение спрямо 2020 г., когато в сектора е реализиран само един проект. През 2019 г. пък нямаше нито един.

От седемте проекта за възобновяема енергия, регистрирани през 2021 г., пет са във фотоволтаична слънчева енергия, а другите два са свързани с инвестиции във вятърна енергия на сушата.

Автомобилният сектор и IT услугите се нареждат веднага след това, като всеки от тях записва по шест инвестиции.

Това означава, че първите три сектора представляват 68% от всички входящи ПЧИ за Северна Македония през 2021 г., докато оставащият пазарен дял се състои от седем други индустрии, включително производство на пластмаси, логистика и електроника.

Базираният в Канада производител на автомобилни компоненти Magna International направи най-голямата инвестиция в Северна Македония по отношение на капиталовите инвестиции през 2021 г., като обяви плановете си да вложи 41.5 милиона долара във фабрика за странични огледала от 17 000 квадратни метра в Струга.

Междувременно, базираната в САЩ Lear Corporation е най-големият инвеститор по отношение на създаването на работни места, като обяви инвестиция от 18.2 милиона долара за изграждане на производствена база от 8000 квадратни метра в Тетово след сделка за съвместно предприятие с норвежката Normak Investment Group.

Заводът ще създаде 1250 работни места и ще се фокусира върху производството на калъфи за автомобилни седалки и свързани с тях продукти. 

Базираната в Германия Draxmaier Group също е сред големите автомобилни инвеститори в Северна Македония през 2021 г., като потвърди, че ще създаде 1000 работни места в два обекта в Кавадарци и Куманово.

Инвестициите в софтуер и IT услуги в Северна Македония се фокусират върху компютърното програмиране и облачните технологии. Базираният в България разработчик на IT решения ScaleFocus е най-значимият инвеститор в софтуерния сектор на западната ни съседка.

Компанията отвори офис в столицата Скопие като част от по-широк план за разширяване на Балканите и потвърди, че ще инвестира 42 милиона долара и ще създаде повече от 300 работни места в Северна Македония до края на 2023 г.

Повечето ПЧИ в Северна Македония идват от Европа

Германия е водещата страна източник на ПЧИ в Северна Македония през 2021 г., като инвестира в общо четири проекта. Три от тях са в автомобилния сектор, а другият е инвестиция в енергия от възобновяеми източници.

САЩ, Австрия и България останалите водещи източници на чуждестранни вложения в Северна Македония през 2021 г., като всяка от тях инвестира в три проекта.

От първите 10 страни в класацията за най-много ПЧИ в страната, 8 са базирани в Европа, което подчертава зависимостта на македонската икономика от нейните съседи.

Северна Македония не е получила преки чуждестранни инвестиции от държави, базирани в Африка или Близкия изток, и само една инвестиция от страна, базирана в Азиатско-Тихоокеанския регион, а именно Япония. 

По отношение на видовете проекти, почти 90% от инвестициите в Северна Македония идват от нови проекти за ПЧИ, докато останалите 10% са от инвестиции за разширяване. Около 79% от инвестициите в ПЧИ в Северна Македония през 2021 г. са нови проекти.

Въпреки че съседните на Северна Македония страни (Сърбия, Косово, Албания, България и Гърция) също отчитат ръст на входящите преки чуждестранни инвестиции в периода между 2020 г. и 2021 г., техните темпове на растеж остават доста под македонските. 

С какво Северна Македония е привлекателна за чуждестранните инвеститори?

Северна Македония е член на НАТО от март 2020 г., което създава атмосфера на стабилност и увеличава привлекателността на страната за чуждестранните инвеститори.

Полша, Унгария и Чехия също станаха свидетели на значителни увеличения на чуждестранните инвестиции след присъединяването им към НАТО.

Северна Македония също така предлага на инвеститорите достъп до голям резерв от работна ръка на ниска цена, като 69% от нейното население е в трудоспособна възраст от 15 до 64 години.

Страната има 14 свободни зони, позволяващи на международните компании да заобикалят митническото облагане и да се възползват от данъчни облекчения. 

През юли 2022 г. страната също така обяви, че ще отвори първата си високотехнологична зона в Скопие, която обхваща 18 хектара и представлява инвестиция от около 146 милиона долара.

Целта е тя да генерира инвестиции от над 850 милиона евро през следващите десет години и разбира се да привлече компании, които ще се фокусират изключително върху високите технологии. 

Правителството на Северна Македония обяви амбициозни инициативи за подпомагане на икономическия растеж и насърчаване на инвестициите в страната.

През октомври 2021 г. правителството прие План за ускоряване на растежа за 2022–2026 г., който, според Министерството на финансите, ще доведе до годишен ръст на БВП от 5%, 12 млрд. евро нови инвестиции в публичния и частния сектор, 156 000 нови работни места, фискална консолидация и стабилен публичен дълг. 

Планът, смятан за твърде оптимистичен от някои икономисти, разчита на достъп до дялово финансиране, което се очаква да ускори икономическия растеж, пише още Investment Monitor. 

Не всички инвестиционни показатели в западната ни съседка обаче се представят добре. Северна Македония има лоши резултат по отношение на индексите на корупцията, както и високо ниво на безработица, достигашо 16.2% през 2021 г.

Тенденцията обаче е към спад, тъй като през 2005 г. безработицата беше цели 37.3%.

Северна Македония може да е малка страна, но има много предимства, които може да предложи на международните инвеститори.

Ако местните власти продължат да популяризират своите предимства, като благоприятния корпоративен данък от 10%, ниските разходи за земя и труд, квалифицираната работна сила и постоянния  растеж на БВП, популярността ѝ сред международните инвеститори по всяка вероятност ще продължи да расте, прогнозират експертите на Investment Monitor.