Румъния е привлякла най-много чуждестранни инвестиции, в сравнение с останалите балкански държави, през 2022 г. На второ място са Гърция и Сърбия, показват данните на Агенцията по търговия и развитие към Организацията на обединените нации (UNCTAD). 

Северната ни съседка е привлякла чуждестранни инвестиции в размер на 11.27 млрд. щатски долара през 2022 г. В Гърция чуждестранните вложения възлизат на 7.6 млрд. долара, а в Сърбия - на 4.65 млрд. долара. 

Четвъртата позиция е за Хърватия, която е успяла да договори преки чуждестранни инвестиции в размер на 3.68 млрд. долара, а България е на пето място в региона с 2.5 милиарда долара ПЧИ. 

След нас се нареждат Албания (1.43 млрд. долара), Черна гора (877 млн. долара), Северна Македония (794 млн. долара) и Босна и Херцеговина (661 млн. долара). 

Докладът на UNCTAD представя данни за чуждестранните инвестиции от 1990 г. насам. За целия 32-годишен период общият размер на привлечените инвестиции е най-голям в Румъния (129.32 млрд. долара), следвана от Гърция (72.48 млрд. долара) и България (71.72 млрд. долара).  

Следващите в класацията от Балканите са Сърбия (61.83 млрд. долара), Хърватия (46.45 млрд. долара), Албания (19.36 млрд. долара), Черна гора (12.11 млрд. долара), Босна и Херцеговина (11.69 млрд. долара) и Северна Македония (8.46 млрд. долара). 

Любопитно е и сравнението между България и Румъния по отношение на чуждестранните инвестиции от 2007 г. насам, когато и двете държави се присъединиха към Европейския съюз. 

За последните 15 години ПЧИ в Румъния надвишават почти двойно тези у нас - 94.81 млрд. долара за северната ни съседка спрямо 49.07 млрд. долара в България.