Докато светът се е устремил към нетни нулеви емисии през 2050 г., ядрената енергия е обявявана за начин за преодоляване на енергийната пропаст, но организации, като Greenpeace, са скептично настроени, предупржедавайки, че тя “няма място в едно безопасно, чисто и устойчиво бъдеще.”

Ядрената енергия е не само чиста. Тя е надеждна и преодолява непостоянното естество на вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия.

“Как се осигурява евтина, надеждна и незамърсяваща енергия в свят с 8 милиарда души население? Ядрената енергия наистина е единствената мащабируема версия на това.

Възобновяемите енергийни източници не са надеждни,” казва пред CNBC Майкъл Шеленбергер, съосновател на природозащитната организация Environmental Progress.

Правителства започнаха да наливат средства в сектора, след като години наред имаше застой, се посочва в доклад на Schroders от този месец.

Според същия доклад, към юли е имало 486 планирани, предложени за построяване или в процес на строеж атомни реактора, които са с общ капацитет от 65.9 млрд. вата. Това е най-голямото количество мощности в процес на изграждане от 2015 г. насам.

Само преди няколко години от Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупредиха, че ядрената енергия е “застрашена от упадък в бъдеще.”

В доклада от 2019 г. се казва, че “секторът на ядрената енергия започва да отслабва със закриване на електроцентрали и малко нови инвестиции, точно когато светът има нужда от повече нисковъглеродна електроенергия.”

От Schroders отбелязват, че ядрената енергия е не само мащабируема, но и много по-чиста, отделяйки едва 10-15 грама въглероден диоксид на киловатчас. Това е конкурентно както на вятърната, така и на слънчевата енергия и значително по-добре от използването на въглища и природен газ.

Ядрената енергетика също така е вторият най-голям източник на нисковъглеродна енергия след водноелектрическата, казват от Schroders.

Шеленбергер смята, че енергията от възбновяеми източници достига лимита на възможностите си в много държави.

Например, производството на водноелектрическа енергия не е възможно във всички държави, а тези, които я използват, не могат да експлоатират повече земя или водни ресурси за тези цели.

Ядрената енергия е страхотна алтернатива с “много малки количества отпадъци, лесно управляема и д много ниски разходи, когато строите едни и същи централи отново и отново,” допълва той.

Това е причината държавите да се замислят отново за ядрената енергия, казва Шеленбергер. “Това е така, защото възобновяемите енергийни източници не могат да ни отведат там, където искаме да отидем. А страните искат да не използват изкопаеми горива.”

Ядрена безопасност

Тези доводи обаче бяха опетнени от инциденти, като този на Three Mile Island в САЩ, катастрофата в Чернобил и най-скорошния инцидент във Фукушима, които предизвикват опасения относно безопасността на ядрените електроцентрали.

В интервю за CNBC наскоро Адам Флек, директор Проучвания, рейтинги и ESG в Morningstar, заяви, че социалната загриженост относно ядрената енергия е “до известна степен неразбрана.”

Трагедиите в Чернобил и Фукушима не могат да бъдат забравени, но използването на ядрена енергия е един от най-безопасните начини за производството на електроенергия, дори и ако се вземе предвид необходимостта от съхраняване на отработеното ядрено гориво.

“Много от тези съоръжения за съхранение са силно защитени. Те имат защита срещу земетресения, торнада и каквото друго се сетите. Има си причина досега да не е имало сериозна трагедия или опасения относно съхраняването на ядрени отпадъци.

Дванадесет години след Фукушима ставаме по-добри в управлението на тези електроцентрали. Те са по-ефективни, по-безопасни, имаме по-добро обучение,” казва Шеленбергер.

Има нови дизайни на ядрени централи, които също подобриха безопасността, “но това, което наистина прави ядрената енергия безопасна, са скучните неща - обученията, рутината и най-добрите практики,” казва той.

Прекалено скъпо и прекалено бавно

Ако ядрената енергия е изпробван, доказан и безопасен начин за генерирането на електроенергия, защо не е по-широко приета? Флек казва, че всичко се свежда до основния фактор - разходи.

“Мисля, че най-големият проблем с ядрената енергия, всъщност, са разходите. Изграждането на ядрена централа струва много скъпо, преди още тя да е заработила. Има много неспазвания на срокове и забавяния.

И мисля, че инвеститорите, които искат да вложат пари в тази сфера, трябва да намират играчи с доказана история за изграждането на подобен капацитет,” допълва той.

Не всички обаче са убедени.

В доклад на организацията Greenpeace от март 2022 г. се посочва, че освен често срещаното безпокойство относно безопасността, ядрената енергия е прекалено скъпа и прекалено бавна за мобилизиране, в сравнение с други възобноваеми източници.

От Greenpeace отбелязват, че построяването на една ядрена електроцентрала отнема около 10 години, допълвайки, че “допълнителното време, което е необходимо за изграждането, има сериозни последици за климатичните цели, тъй като съществуващите електреоцентрали на възглища продължават да отделят въглероден диоксис, докато се изчаква да бъдат подменени.”

От организацията също така казват, че извличането, транспортирането и преработката на уран също не са лишени от емисии на парникови газове.

От Greenpeace признават, че “като цяло ядрените електреоцентрали са сравними с вятърната и слънчевата енергия.”

Вятърната и слънчевата енергия обаче могат да бъдат внедрени много по-бързо и в много по-големи мащаби, което оказва по-бързо въздействие върху въглеродните емисии и прехода към чиста енергия.

Ядрената енергия е “отвличане на вниманието” от “отговора, от който имаме нужда”, като решения за съхраняване на енергията от вятъра и слънцето с цел повишаване на надеждността на възобновяемите енергийни източници, казва Дейв Суийни, анализатор в Australian Conservation Foundation.

“Това е пътят, по който трябва да вървим, ако искаме да поддържаме светещи лампи и ниски показания на Гайгеровите броячи,” казва той пред CNBC.