Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.5% през юли 2023 г. спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт.

Покачване се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.8%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 0.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на основни метали - с 3.6%, производството на химични продукти - с 1.5%, производството на напитки - с 1.3%.

Понижение на цените се наблюдава при: обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.7%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 13.7% през юли 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г.

Значителен спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 11.2%.

В преработващата промишленост съществено намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 18.8%, а също и при производството на основни метали - с 6.7%.

Значителен ръст на цените е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 44.9%, и производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 19.1%.

Цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.3% през юли 2023 г. спрямо предходния месец.

Понижение е отчетено в добивната промишленост - с 4.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

По-ниски цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 2.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - 2.4%.

Повишение на цените е регистрирано при: производството на напитки - с 1.4%, и производството на мебели - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 18.1%, в сравнение с юли 2022 г.

Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 36.8%, в преработващата промишленост - с 1.7%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 3.7%.

Спрямо юли 2022 г. понижение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 28.6%, и производството на основни метали - с 13.7%.

Значителен ръст на цените е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 60.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 37.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.5%, и производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.5%.

Цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 1.9% през юли 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2022 г. е отчетено намаление с 5.2%.