През 2022 г. младите хора в Европейския съюз са напуснали домовете на своите родители на средна възраст от 26.4 години. Тази стойност обаче варира значително в отделните държави, показват данните на Евростат. 

Най-високата средна възраст от 30 или повече години, на която децата напускат родителското "гнездо", е регистрирана в Хърватия (33.4 години), Словакия (30.8), Гърция (30.7), България и Испания (и двете по 30.3), Малта (30.1) и Италия (30). 

За разлика от тях най-ниската средна възраст, под 23 години, е регистрирана във Финландия (21.3 години), Швеция (21.4), Дания (21.7) и Естония (22.7).

В рамките на 10 години средната възраст на младите хора, напускащи дома на родителите си, се е увеличила в 14 страни от ЕС, като най-голям ръст се наблюдава в Хърватия (+1.8 години), Гърция (+1.7) и Испания (+1.6).

През 2012 г. най-ниската средна стойност в ЕС е била в Швеция, където младите хора са напуснали дома си на 19.9 години, но за 10 години тази средна стойност се е увеличила с 1.5 години.

Между 2012 г. и 2022 г. средната възраст, на която европейците напускат домовете на родителите си, варира в тесни граници, като най-ниската е 26.2 години (2019 г.), а най-високата - 26.5 години (2012, 2014, 2020 и 2021 г.).

Жените напускат родителското жилище по-рано от мъжете

Статистиката показва, че като цяло мъжете напускат родителския дом по-късно от жените. През 2022 г. представителите на силния пол напускат семейното жилище на възраст 27.3 години , а на нежния - на 25.4 години. Тази разлика се наблюдава във всички държави от Общността.

Мъжете са напуснали родителския си дом след 30-годишна възраст в 9 страни от ЕС (Хърватия, България, Гърция, Словакия, Испания, Италия, Малта, Словения и Португалия), докато за жените това се наблюдава само в една държава - Хърватия.

Най-голямата разлика между половете е установена в Румъния, където младите мъже са напуснали родителското жилище на 29.9 години, а жените - на 25.4 години, което прави 4.5 години разлика.

На второ място е България (4.1 години разлика), като мъжете тук напускат дома на 32.3 години, а жените - на 28.2 години.

На другия полюс, в Люксембург, Швеция, Дания и Малта разлика между младите мъже и жени, напускащи родителския дом, е под една година.