В най-голямото училище у нас днес се обучават 2289 ученици.

18 Средно общообразователно училище "Уилям Гладстон" се намира в центъра на София и се гордее с над стогодишна история.

Възпитаниците му изучават както екзотични чужди езици – китайски, японски, арабски и корейски, така и английски, немски, френски, испански и руски.

Трета софийска мъжка гимназия

Днешното учебно заведение е наследник на Трета софийска мъжка гимназия, приела първите си ученици през 1907 г.

Тя получава името на британския държавник Уилям Гладстон, който привлича вниманието на Великите сили към османските зверства по време на Априлското въстание.

Първи директор на гимназията е докторът по философия Младен Панчев – един от най-видните дейци в сферата на образованието у нас от края на XIX до началото на XX в.

Учениците се обучават в гимназията в продължение на седем години. Тя получава статут на образцова през учебната 1930/1931 г. и в нея се открива Стажантски учителски институт, който съществува до 1950/1951 учебна година.

През 1950/51 г. Трета мъжка гимназия се  превръща в 18 средно смесено училище, в което се обучават ученици от I до XI клас. От 1959/60 г. то е 18 средно политехническо училище, а през 1975 г. са разкрити първите две паралелки с разширено изучаване на френски език.

Сградата

Сградата на училището, намираща се на улица „Пиротска“ 68, е построена през 1907 г. по проект на архитектите Кирил Маричков и Георги Фингов. През 1916 г., по време на Първата световна война, тя е превърнато в болница.

През 1939 г. е достроен трети етаж и е издигната пристройка в източното крило, което през 1944 г. е засегнато от бомбардировките. Дадени са и човешки жертви. Днес сградата е паметник на културата от първа степен с местно значение.

Учителите

Още от основаването на гимназията преподаватели в нея стават специалисти, получили образованието си в чужбина. Между тях са авторът на националния ни химн Цветан Радославов, поетът Николай Лилиев, композиторът Добри Христов, литературният критик акад. Георги Цанев и други.

Те са изпращани редовно на обучения в чужбина, където не само повишават професионалната си квалификация, но и носят модерни учебни пособия, липсващи дори и във висшите учебни заведения у нас. Училището е един от създателите на кабинетното обучение в страната.

Възпитаниците

В Трета мъжка гимназия, а впоследствие и в 18 Средно общообразователно училище "Уилям Гладстон", се обучават видни представители на българския елит. Гимназията завършват поетът Христо Смирненски, актьорът Ицках Финци, политикът Иван Костов и много други.

Като частен ученик тук се дипломира и Тодор Живков.

Екзотични езици

През учебната 1995/1996 завършва първият випуск на гимназията с профили персийски и арабски език, а през 1996/1997 се дипломират учениците с японски и китайски.

През учебната 2005/2006 се въвежда за първи път обучение по японски език в начален етап, а през учебната 2011/2012 година 18 СОУ „Уилям Гладстон” става първото училище в България, което въвежда корейски език в задължителната си програма след седми клас.