Автомобилът продължава да бъде доминиращото транспортно средство във всички страни от Европейския съюз, изпреварвайки пътуванията с влакове, автобуси, самолети и плавателни съдове.

През 2021 г. автомобилният транспорт представлява 79.7% от т. нар. пътник-километри в ЕС (показател, който съответства на превоза на един пътник на разстояние един километър), в сравнение със 7.3% за самолетите, 7.1% за междуградските автобуси и тролейбуси, 5.6% за влаковете и 0.3% за корабите, показват данните на Евростат. 

За последното десетилетие обаче делът на използваните транспортни средства се е променил значително, сочи статистиката. 

Делът на пътник-километрите с лек автомобил в общото транспортно изпълнение от всички видове е 73.1% през 2011 г. и отбелязва малки отклонения около тази цифра до 2019 г.

През 2020 г. се наблюдава увеличение на дела на автомобилите в общото транспортно изпълнение до 81.9%, но от Евростат уточняват, че това се дължи най-вече на силния спад на транспорта по въздух поради въздействието на ограниченията на COVID-19 върху транспорта.

През 2021 г., в сравнение с 2011 г., използването на обществени транспортни средства регистрира спад от 1.9 процентни пункта в дела на междуградските автобуси и тролейбусите (от 9% до 7.1%) и с 1 процентен пукнт в дела на влаковете (от 6.6% на 5.6%).

Когато се разглежда делът на въздушните пътник-километри, той е 10.9% през 2011 г. и непрекъснато нараства до 15% през 2019 г., преди избухването на пандемията от COVID-19. 

Тя повлия значително на сектора, свеждайки дела му до най-ниската точка за последното десетилетие - 5.7% през 2020 г. Регистрираната през 2021 г. стойност от 7.3% отразява възстановяването на сектора на въздушния транспорт.

България е сред лидерите по въздушен транспорт в ЕС 

Сред държавите от ЕС през 2021 г. превозът с автомобили има най-висок дял в общото транспортно изпълнение в Литва (91.7%), следвана от Холандия (85.4%) и Финландия (85.2%).

По отношение на въздушния транспорт, Хърватия регистрира най-висок дял (25.4%) въздушни пътник-километри в общото изпълнение на всички видове транспорт, следвана от България (16.3%) и Испания (13.1%).

При междуградските автобуси и тролейбусите Малта има най-висок дял (13.3%), а Унгария (12.8%) и Ирландия (12.4%) са следващите в топ списъка за 2021 г.

Що се отнася до железопътния транспорт, Австрия продължава да бъде с най-висок дял (8.6%) железопътни пътник-километри в общото изпълнение на транспорта, следвана от Франция (8.3%) и Холандия (8%).

При морския транспорт най-високи дялове на пътник-километри с кораби са регистрирани в Хърватия (2.7%), Гърция (1.6%) и Естония (1.5%).