Американската компания OpenAI обяви новата версия на най-новия си арт инструмент за генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект Dall-E 3.

Приложението работи в комбинация с популярния чатбот на компанията ChatGPT, за да помогне за създаването на по-сложни и детайлни произведения на изкуството, съобщава Wired. 

Dall-E 3 работи чрез автоматично разширяване на командите, зададени от потребителя, по начин, който дава на генератора по-подробни и последователни инструкции.

Новото при последната версия на алгоритъма е начинът, по който се премахва част от сложността, необходима за прецизиране на текстовите команди, които се подават към програмата за изображения - нещо, което е известно като "промпт инженерство".

То позволява на потребителите да правят уточнения чрез интерфейса на ChatGPT. 

Новият инструмент може да "свали летвата" за генериране на сложни AI изображения от повече потребители, като в същото време може да помогне на OpenAI да запази водещата си позиция пред конкуренцията благодарение на превъзходните способности на нейния чатбот, пише изданието. 

Странното изкуство, генерирано от AI, стана обичайно в социалните мрежи благодарение на редица инструменти, които превръщат текстовите команди във визуални композиции.

Но конкретно Dall-E 3 е създаден със значителна "художествена" помощ от ChatGPT, който взима кратките условия, подадени от потребителите, и ги превръща в по-подробни инструкции, включително и по отношение на по-правилната композиция на изображението. 

Това е голяма крачка напред не само за Dall-E, но и за генеративното AI изкуство като цяло. Инструментът на OpenAI, чието име представлява игра на думи с героя на Pixar Wall-E и художника Салвадор Дали, беше обявен през 2021 г. и пуснат на пазара през 2022 г.

Той работи на базата на алгоритъм, захранван с огромни количества изображения с етикети, извлечени от мрежата и други източници. 

Той използва т. нар. "дифузионен модел", за да предвиди как да визуализира изображение от дадена подкана. С достатъчно големи количества данни алгоритъмът може да произведе сложни, последователни и естетически издържани изображения.

Различното при Dall-E 3 е начинът, по който потребителите взаимодействат с програмата. Dall-E 3 ще позволи на потребителите да прецизират творенията си чрез ChatGPT, по същия начин, по който биха помолили истински художник да направи промени. 

Той вече е достъпен чрез платената версия на чатбота ChatGPT Plus.

През 2022 г. появата на многобройни AI арт генератори обяви началото на истински бум в сектора. Много от ранните версии на тези програми бяха груби и неспособни да прецизират или модифицират изображенията.

Освен OpenAI, други стартиращи компании, включително Midjourney, Stable Diffusion и Ideogram, привлякоха значително финансиране и обществен интерес. 

Но използването на тези системи за изкуство с изкуствен интелект предизвика и опасения, че професионалните художници могат да бъдат изместени и че изкуственият интелект използва материали, защитени с авторски права, за да обучава своите алгоритми.

В отговор на тези аргументи, OpenAI обяви, че ще осигури механизъм, чрез който художниците ще могат да премахнат творбите си от базата за обучение на Dall-E 3.

Освен това, самата програма ще попречи на потребителите да се опитват да генерират произведения на изкуството, имитиращи стила на известните художници. 

Компанията разработва и предпазни мерки, които не позволяват на потребителите да генерират порнографски изображение или такива, свързани с насилие или публични личности.