34% от децата в България са били в риск от бедност или социално изключване.

Това показват данните от проучване на Евростат за 2022 г., цитирано от darik.bg. Показателят има най-висока стойност за Румъния – 41.5%, а най-ниска за Словения – 10%.

Правителството предлага увеличение на минималната заплата

20 милиона непълнолетни в Европейския съюз са били в риск от бедност. Според изводите на проучването, по-високото ниво на образование на родителите води до по-малък риск за децата им.

През 2022 г. 61.9% от децата в ЕС, живеещи в домакинство с родителите си, чието най-високо ниво на придобито образование е средно, са били в риск от бедност или изключване.

В семействата с родители с висше образование този процент е 10.2%.