Кои държави привличат най-много преки чуждестранни инвестиции за последните 10 години?

През 2012 г. САЩ са начело по този показател, привличайки 250 млрд .долара чужди инвестиции. Малко по-малко са вложенията в Китай – 241 млрд. долара, и в Нидерландия (239.67 млрд. долара). 

Под 100 млрд. долара са преките чуждестранни инвестиции в Бразилия (92 млрд. долара), Хонконг (74 млрд. долара), Кипър (70 млрд. долара) и Германия (65 млрд. долара).

В топ 10 са още Британски вирджински острови (61 млрд. долара), както и Ирландия (58 млрд. долара), и Австралия (57 млрд. долара).

През 2022 г.

Десет години по-късно САЩ успява да привлече с 50% повече преки чуждестранни инвестиции (388 млрд. долара), докато вложенията в Китай намаляват с над 25% - до 180 млрд. долара.

Други три държави също могат да се похвалят с преки инвестиции за над 100 млрд. долара за миналата година – Сингапур (140 млрд. долара), Хонконг (120.9 млрд. долара) и Франция (105 млрд. долара). В топ 10 са още Бразилия, Австралия, Канада, Швеция и Индия.

Кои държави правят най-големи инвестиции?

САЩ, Нидерландия и Япония са държавите, вложители най-много средства в чужди страни за 2012 г., а десет години по-късно тройката е съставена от САЩ, Германия и Япония.

Общо девет държави през миналата година са насочили повече от 100 млрд. долара към чужди държави, сред тях са още Великобритания, Китай, Нидерландия, Австралия, Франция и Хонконг.

България

В последните 10 години страната ни е привлякла 22.14 млрд. долара преки чуждестранни инвестиции, според данни от Световната банка, а най-голямата сума за периода - 3.59 млрд. долара, е отчетена през 2020 г.

Тя е доста под рекордните за страната ни 13.8 и 10.2 млрд. долара, привлечени през 2007 и 2008 г. Справка на Darik Business Review показва, че от 1990 г. насам, откогато се събират данни за преките инвестиции у нас, България е привлякла 78.11 млрд. долара.