Две държави от ЕС продължават да купуват злато, с което увеличават допълнително резервите си от благородния метал.

Според данните на Световния съвет по златото за август, Полша продължава да е сред водещите държави, активни на пазара, докато Чехия придобива по-скромни обеми от метала.

През август Полша е купила 14.9 тона злато - по-малко единствено от Китай (28.9 тона). Третата държава, придобила повече от 10 тона злато за месеца, е Турция (14.7 тона).

В топ 5 на купувачите на метала през месеца са централните банки на Узбекистан (8.7 тона) и Русия (3.1 тона), следвани от Индия и Чехия, увеличили резервите си с 1.9 и 1.7 тона.

Продажби, при това минимални, през август са реализирани единствено от Мексико, разделила се с 0.1 тона.

Какво се случва от началото на 2023 г.?

Китай продължава да е единствената държава в света, купила повече от 100 тона злато от началото на годината (154.9 тона). Все по-близо до тази граница са и Полша (85.7 тона), и Сингапур (75.2 тона).

Либия заема четвъртата позиция по този показател с 30 тона, докато резервите на Индия и Чехия се увеличават спрямо края на 2022 г. с респективно 12.2 и 11.2 тона.

Най-големи продажби през 2023 г. до момента се отчитат от Турция (70.5 тона), Казахстан (41.5 тона) и Узбекистан (21.2 тона). В челото са още Камбоджа и Аржентина, намалили резервите си с 10.1 и 7 тона.

България

За последно България купува злато през февруари 2020 г., придобивайки 0.348 тона. Днес страната ни разполага с 40.85 тона, което ни отрежда 52-ра позиция в световен мащаб.

Златото е оценено на 2.5 млрд. долара, или 4.54 млрд. лева.