Брутният премиен приход, реализиран от компаниите по животозастраховане у нас към 30 юни, възлиза на 365.2 млн. лв.

Спрямо година по-рано, когато пазарът достига 319 млн. лв., се отчита ръст от 14%, сочат изчисления на Darik Business Review на база данни от Комисията за финансов надзор.

Кои са най-големите компании в сектора?

ДЗИ Животозастраховане и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп запазват водещите си позиции с дял от съответно 36.81 и 25.65% от пазара.

Заедно със следващите Алианц България (15.76%) и Уника Живот (10.18%), четирите водещи компании в сектора държат 88.4% от пазара спрямо 88% преди 12 месеца.

През последната година пазарният дял на ДЗИ Животозастраховане расте, а на останалите три водещи компании намалява.

Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд

Полицата придобива все по-голяма популярност у нас. Компаниите са генерирали 135 млн. лв. премиен приход от продукта за първите шест месеца на 2023 г. срещу 109.9 млн. лв. за периода януари-юни на 2022 г.

Голяма част от тези застраховки българите сключват в ДЗИ Животозастраховане (82.9 млн. лв. премиен приход), Алианц България Живот (36.8 млн. лв.) и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп (12.9 млн. лв.)

Застраховки за медицински туризъм

Това е полицата, осигурила 73.9 млн. лв. премиен приход на компаниите от сектора. Водещият избор са Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп и Уника Живот, генерирали 31.7 и 22.4 млн. лв. премиен приход. Следва лидерът ДЗИ Животозастраховане с 16.8 млн. лв.

Застраховката „Живот“ и рента, както и останалите продукти от сектор Животозастраховане, осигуряват на компаниите от сектора нови 67 и 68 млн. лв. премиен приход. Лидер и при двете е Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп.