Суровият нефт е на път да се превърне в най-голямата експортна стока на САЩ за първи път в историята, за пореден път подчертавайки влиянието на щатското производство на петрол и износа му на световните пазари.

Износът на щатски суров петрол расте с бързи темпове в последните години, след като през 2015 г. е вдигната забраната му. Той се увеличава значително в месеците след началото на руската инвазия в Украйна, последвана от санкциите за износ на руски петрол към западните държави.

Щатските доставки на петрол успяват да компенсират част от съкращенията на добива в редица страни-членки на ОПЕК+. Това се случва на фона на рекордно високия добив на суровината в най-голямата икономика в света за 2023 г., както и на прогнозите за 2024 г.

Средно дневно днес в САЩ се добиват по 12.92 млн. барела, като се очаква през следващата година те да нараснат до рекордните 13.14 млн. барела дневно.

Износът на суровината също отчита върхови стойности - с 20% над тези от 2022 г. За първото полугодие на 2023 г. САЩ е изнасяла по 3.99 млн. барела суров петрол дневно.

Това количество е най-голямото (като обем и стойност) от всички стоки, които страната изнася по данни от края на август, като голяма е вероятността те да останат непроменени до края на 2023 г., според анализатора на WorldCity Кен Робъртс.

Само за август стойността на суровия нефт, който САЩ е изнесла, се оценява на 10.3 млрд. долара, с което заема 6% дял в износа на страната. Следващи в класацията са бензинът и други петролни продукти.

От гледна точка на количеството, петролът отново заема водещо място с 24%, като оставя след себе си пропан-бутана, бензина и други петролни продукти.

След вдигането на забраната за износ на суров нефт през 2015 г., стоката тръгва не само към Канада, но и към много други държави. Увеличеният износ в последните години е съчетан и с ръст на добива в страната. 

Добиваните дневни количества в последните две години отчитат ново нарастване след началото на войната в Украйна, както и след поредицата от намаления на добива на отделни държави от ОПЕК+.

Европа е водеща дестинация за щатския суров петрол - за Стария континент са изнасяни 1.75 млн. барела дневно, като най-голяма част от тях потеглят към Нидерландия и Великобритания. За Азия се изнасят по 1.68 млн. барела дневно, като водещите дестинации са Китай и Южна Корея.

САЩ също така изнасят големи количества петрол и към Канада, Африка, Централна и Южна Америка.