Шансовете за успех или провал на едно бизнес начинание са пряко свързани с характера на неговите основатели.

Това се твърди в проучване на изследователи от Университета на Нов Южен Уелс, Оксфордския университет и два други австралийски университета, цитирано от Fast Company. 

За да стигнат до това заключение, учените са използвали данни за повече от 21 000 основатели на стартиращи компании. Така те стигат до извода, че комбинираните личностни характеристики на целия екип от основатели на стартъпа също могат да бъдат ключов фактор.

Бойци, оператори, изпълнители, лидери, инженери и разработчици

Резултатите от проучването показват, че успешните основатели имат черти, които обикновено не се срещат сред повечето хора.

Изследователите открояват шест конкретни типа личности - бойци, оператори, изпълнители, лидери, инженери и разработчици (или колективно FOALED, от англ. fighters, operators, accomplishers, leaders, engineers, developers), които предсказват успеха много по-добре от други фактори, които светът на бизнеса често поставя на първо място.

Например, към коя индустрия принадлежи компанията или възрастта на основателите.

"Чертите на личността не просто имат значение за стартиращите фирми. Те са от решаващо значение за повишаване на шансовете за успех.

Малък брой проницателни инвеститори на рисков капитал подозираха за това от известно време, но сега разполагаме с данни, които реално го доказват“, казва водещият автор на проучването Пол Маккарти от Университета на Нов Южен Уелс.

Учените твърдят, че са разгадали личностните черти на над 21 000 основатели на компании, като са обучавали алгоритъм за машинно обучение, който да преглежда публикациите им в социалната мрежа X (бившата Twitter).

Тяхната методология може би изглежда твърде авангардна, но се основава на научен метод, който трима от съавторите на проучването създадават през 2019 г., за да съпоставят сулжителите с идеалните за тях професии. 

За целта те създават психологически профили на 128 000 потребители в Twitter на база на техните публикации, след което ги синхронизират с техните професии.

В новото проучване, посветено на стартиращите компании, авторите пишат, че техният алгоритъм отличава успешните основатели с 82.5% точност.

Те използват базата данни на Crunchbase, за да изтеглят информация за финансирането, сливанията, придобиванията и IPO-ата на стартъпите, за да измерят дали компаниите наистина са успешни.

Тяхното заключение, след като проучват успешните стартиращи фирми и анализират чертите на основателите, е, че добрите основатели имат няколко специфични аспекта на личността си, които не са толкова често срещани.

Те включват стремеж към разнообразие и новост, афинитет към приключения, по-малко скромност и по-високи нива на енергия. Колкото повече тези черти се срещат в една компания, пишат авторите на изследването, толкова по-големи са шансовете ѝ за успех.

Теория на ансамбъла

Тези черти обаче не трябва да се концентрират в един единствен основател. 

"Фирмите с трима или повече основатели са повече от два пъти по-склонни да успеят, отколкото стартиращите компании, основани соло“, казва Фабиан Стефани, който един от авторите на доклада.

Стартиращите компании с разнообразни комбинации от типове основатели имат между 8 и 10 пъти по-голям шанс за успех от компаниите с един единствен основател, което кара авторите на изследването да създадат нещо, което наричат Теория на успеха на ансамбъла.  

"Тук има уроци за организации от всякакъв вид относно важността на разнообразието от типове личности в екипите.

Изчисляваме, че 8% от хората по света може да имат личностни черти, които биха могли да ги направят успешни основатели. Мнозина от тях вероятно не са в областта на предприемачеството в момента“, коментира Пол Маккарти.