Българските ученици и техните родители определят като най-желана професията на IT специалиста.

Това става ясно от проучване сред ученици и родители на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Резултатите от проведеното от „Блу Пойнт“ изследване са представени на Базар на професиите 2023 - най-голямото публично изложение за професии и кариерни възможности.

Повече от 80% от представителите на поколението Алфа, или родените след 2010 г., планират да продължат образованието си след завършване на 12-и клас, като 70% от тях предпочитат да останат в България за тази цел.

Родителите играят ключова роля във формирането на представите и желанията на своите деца относно бъдещата им кариера. Около 80% от тях водят активни разговори с децата си относно професионалното им бъдеще, като биха дали съвет по този въпрос.

Всеки четвърти родител би насочил своето дете към IT сектора, следван от области, като образование, право, икономика, медицина и дизайн.

От съществено значение за родителите са факторите, че професията трябва да е добре платена (53.3%), да предоставя възможности за развитие (53.3%) и детето да я обича и да се чувства успешно в нея (54.7%).

Учениците в голяма степен споделят предпочитанията на своите родители и смятат информационните технологии за най-желаната професия, следвана от медицината, предприемачеството и правото, а най-голям интерес в момента имат към спорт, електронни игри, изкуство и литература.

Всеки втори ученик счита, че професиите на бъдещето са свързани с информационните технологии, докато всеки трети ги свързва с медицината, следвано от инженерството.

Родителите и учениците са на общо мнение, че информационните технологии ще бъдат ключова сфера за професионално развитие в бъдеще. Те смятат, че все по-решаващо значение за професионалния успех на младежите имат различни меки и други умения за развитие.

Най-важните сред тях са дигиталните умения, бързо учене, комуникативност, екипност, креативност и аналитичност.

Интересна е промяната в нагласите и на родителите, и на учениците – над 40%, съответно над 60% от тях, твърдо заявяват желанието си да продължат висшето си образование в България.