Световният икономически форум публикува своя годишен доклад за бъдещето на работните места за 2023 г..

Той представлява интересно четиво не само за работодателите, но и за по-младите хора, които все още не са избрали кариера.

Една от най-интересните части на доклада разглежда перспективите на пазара на труда през следващите пет години - от 2023 до 2027 г.

В световен мащаб ще бъдат създадени 69 милиона работни места, а други 89 милиона се очаква да бъдат загубени. Това би представлявало нетна загуба на 14 милиона работни места, или 2% от наличните днес, според прогнозата в доклада. 

Някои сектори ще бъдат печеливши и ще създават повече работни места, отколкото днес, докато други ще понасят нетна загуба на работни позиции. Новите технологии ще бъдат основният двигател на тази промяна, смятат експертите на организацията.  

Според Световния икономически форум, работните места, които фирмите очакват да растат най-много спрямо съществуващия дял от работната сила, ще бъдат на следните позиции:

 • специалисти по изкуствен интелект и машинно обучение
 • специалисти по устойчивост
 • бизнес анализатори
 • анализатори по информационна сигурност
 • финтек инженери
 • анализатори на данни и учени
 • инженери по роботика
 • специалисти по обработка на големи масиви от данни
 • оператори на селскостопанска техника
 • специалисти по цифрова трансформация

За всички гореизброени работни места се очаква наличните роли да се увеличат с поне 25% или повече спрямо настоящите нива през следващите пет години. 

Как обаче изглеждат позициите и индустриите, в които бизнесът очаква най-силен спад на работните позиции спрямо сегашната работна сила?

Според Световния икономически форум, търсенето на тези професии ще бъде много по-слабо след пет години:

 • банкови касиери и свързаните с тях служители
 • чиновници в пощенските служби
 • касиери и билетни служители
 • служители по въвеждане на данни
 • административни и изпълнителни секретари
 • складови администратори
 • счетоводители
 • законодатели и длъжностни лица
 • служители по статистика, финанси и застраховане
 • доставчици и куриери

Както става ясно от списъка, много от най-уязвимите работни места са тези, които могат да бъдат заменени от изкуствения интелект или от автоматизацията.  

Докладът на Световния икономически форум разглежда и какви умения ще се считат за основни от работодателите. Най-ценното умение е аналитичното мислене, следвано от творческия подход. 

Издръжливост, гъвкавост, мотивация, самосъзнание и желание за учене през целия живот допълват списъка на най-търсените качества сред служителите.