От ноември 2022 г. Недялко Михайлов е изпълнителен директор „Информационни технологии“ на ОББ. Неговата кариера в КВС Банк България започва през 2002 г. От януари 2017 е изпълнителен директор „Операции и информационни технологии“ в КВС Банк България. Недялко Михайлов е завършил математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, „Счетоводство и контрол“, и „Икономическа информатика“ в Икономическия университет във Варна.

Вижте какво заяви той в интервю за Darik Business Review:

Как се модернизира финансовият сектор посредством иновациите и какво можем да очакваме в тази насока през 2024 г.?

Финансовият сектор продължава да се променя чрез внедряването на дигитални технологии и иновации. Модернизацията се основава на трансформация на бизнес модела ни и преход от традиционното обслужване в банков офис към дигитално обслужване.

Като най-голямата финансова група в България, КВС Group се стреми да е лидер в дигитализацията на финансовия сектор и да предлага услуги, които са достъпни и лесни за използване в дигиталната среда. Комплексното обслужване на клиентите ни отличава.

Ние предлагаме не само банкови, но и застрахователни, и пенсионно-осигурителни услуги, и управление на активи дигитално.

В ОББ Мобайл клиентите ни могат да проверят своя пенсионно-осигурителен план, да си направят застраховка имущество или да се включат в колективен инвестиционен фонд.

През 2024 г. очаквам да видим нарастване на интеграцията на финансовите услуги в цифровото пространство, с акцент върху удовлетворяване на нуждите на клиентите.

Стремежът е да се комбинира дигиталният аспект с човешкия фактор, като се осигури лесен достъп до дигитални услуги, но същевременно да се предложи и възможност за консултации и помощ от служители при необходимост.

Друга ключова насока е усъвършенстването на мобилните приложения, като те се превръщат в основен канал за достъп до финансови услуги. Тази стратегия включва постоянно подобряване на функционалностите на мобилните приложения, които са насочени към по-голямо удовлетворение на клиентите.

С цел бързо и ефективно обслужване, автоматизацията на вътрешните процеси е от съществено значение. Целта е да се редуцират или напълно да се елиминират ръчните стъпки във вътрешните операции.

Това включва използването на технологии за автоматизация на процесите, които позволяват незабавно изпълнение на заявки от страна на клиентите.

Каква част от дейността на КВС Group в България заемат иновациите в сферата на Информационните технологии?

Фокусът върху съвременни технологии е от решаващо значение за успешната трансформация на КВС Group в България. Новаторството се осъществява през използването на водещи технологии, като изкуствен интелект, облачни решения и RPA (Robotics process automation).

Примерът с нашия дигитален асистент Кейт демонстрира използването на високотехнологични AI решения. Тя е разработена с топ технологиите на изкуствения интелект и живее в три облака.

Мобилното приложение ОББ Мобайл също използва множество топ компоненти, като лицево разпознаване, OCR (разпознаване на изображения), voice-to-text, софтуерен токън, вграден в него, и др.

Автоматизираните процеси също се разработват върху модерни он-премис платформи, като BPM, OpenShift и Kubernetes. Важна част от иновациите включва и облачни решения за дигитален маркетинг и персонализация, които използват собствен data lake с множество собствени AI модели. Предстои и въвеждане на блокчейн технология за нов продукт.

Желанието да сме иновативни не се ограничава само в разработването на нови продукти и функционалности, които целят по-добро клиентско изживяване. Постоянно търсим иновативни и технологични решения, с които да сме по-ефективни в ежедневните ни процеси.

В тази връзка, през последните няколко месеца стартирахме тестовото използване на Copilot – Generative AI решението на Microsoft за корпоративни клиенти. 

KBC Group е сред малцината клиенти на Microsoft, имащи възможността първи да тестват до каква степен използването на изкуствен интелект в ежедневната дейност ще преначертае начина, по който работим.

Тези иновации и инвестиции в съвременни технологии правят КВС Group един от водещите играчи не само във финансовата сфера на местния пазар, но и в технологичния сектор в България.

Какви са предимствата на прилагането на Agile методологията в дигиталната трансформация на банковия сектор?

Внедряването на Agile методологията в дигиталната трансформация на банковия сектор предоставя редица ключови предимства, които допринасят за постигането на успешни и иновативни решения.

Този подход ни позволява да се адаптираме бързо към променящите се изисквания на пазара и клиентските нужди. Чрез т.нар. адаптивни екипи ние постигаме две много важни цели.

Първата е да позиционираме екипите, които разработват функционалностите на дигиталните ни канали, близо до клиента, така че да получават и вземат под внимание неговата обратна връзка.

Втората е, че успяваме да сме достатъчно бързи в разработките, за да можем да реагираме веднага на тази обратна връзка.

Малките крос-функционални екипи, обединяват бизнес и ИТ експерти. Този подход ускорява комуникацията, помага за вземането на бързи и информирани решения и осигурява поглед върху всички аспекти на разработката.

За да подпомогнем начина им на работа, обикновено използваме наложени методологии, като Scrum или Kanban, като освен това влагаме много и в ИТ платформите, които правят възможен този начин на работа – облачни разработки, DevOps инструменти, автоматизирано тестване и др.

Agile методологията ни предоставя значителни предимства, като ни помага да бъдем по-гъвкави, иновативни и бързи в разработката и доставката на продукти и услуги, които отговарят на нуждите на клиентите в дигиталната епоха.

Как изкуственият интелект навлиза във финансовия сектор?

Изкуственият интелект (ИИ) вече играе ключова роля във финансовия сектор, като предоставя значителни възможности и предимства в различни области.

Технологията спомага за подобряване на обслужването на клиентите и ефективното управление на рискове, които са характерни за финансовия бизнес.

Последната иновация в ДЗИ е добър показател за това как изкуственият интелект се прилага във финансовия сектор – той подпомага в незабавната оценка на щетите по застрахователни полици Каско.

Дигиталният асистент с изкуствен интелект – Кейт, е друг добър пример. Тази година тя е говорила с над 270 000 наши клиенти, като разбира и отговаря самостоятелно на над 55% от запитванията.

Как базираният на изкуствен интелект персонален асистент Кейт помага в ежедневната работа и какво е да имаш AI за колега?

Кейт играе ключова роля както в обслужването на клиентите, така и в подпомагането на служителите в клоновата мрежа.

Разработена е чрез най-съвременни AI технологии и предоставя 24/7 персонализирано обслужване в дигитална среда чрез постоянно самообучаващ се изкуствен интелект и използване на данни. Тази мощна технология улеснява клиентите и служители и им помага да спестят време и усилия.

Кейт променя изцяло модела на обслужване на клиентите, като им предоставя интелигентни решения и отговори на техните запитвания и нужди.

Тя им помага да получат информация за услугите и продуктите на финансовата институция, да извършват бързи транзакции, да получават съвети и да получават необходимата помощ. Това подобрява клиентското преживяване и ускорява обслужването, като същевременно предлага персонализирано внимание.

Според нашите данни, 71% от потребителите на ОББ Мобайл взаимодействат с Кейт, като всяко 5-то проактивно съобщение от нея води до заявяване на продукт или услуга.

Кейт е освободила 46 400 работни часа на служителите в офисите и контактния център от рутинни запитвания и операции. Така се освобождава време и ресурс за повече стойностни контакти с клиентите, които изграждат доверие и лоялност към банката.

За мен да имаш колега като Кейт, означава да гледаш по-смело към бъдещето.

Обработката и анализът на данни са съществена част от бизнеса днес. Какви са плановете на КВС Group за развитие в тази област и каква е ролята на този тип експерти, които работят в Групата?

Експертите в областта на обработката и анализа на данни играят ключова роля в КВС, като катализатори за иновации и реализирането на стратегически цели. През последните 3 години КВС инвестира в изкуствения интелект и използването на големи данни.

В международен план в Групата работят над 100 учени, занимаващи се с данни, които предоставят ноу-хау на дъщерните дружества извън Белгия.

Пример за собствена разработка на белгийската KBC Group е персоналният дигитален асистент Кейт, за която вече споделих, и която от година и половина е налична и в ОББ Мобайл.

Каква е стратегията на KBC Gruop за привличане и задържане на таланти във сферата на Информационните технологии и какви са основните предизвикателства?

Нашата амбиция е да бъдем предпочитан работодател, особено в технологичната сфера. С постоянната амбиция да бъде лидери в сектора, KBC Group разполага със значителен мащаб и ангажимент към цифровата трансформация.

Служителите имат лесен достъп до най-новите технологии и глобални иновации. Това им предоставя възможност за обмен на знания и усвояване на нови умения.

В България вече имаме няколко центъра за развойна дейност и ИТ разработки, където постигаме необходимия мащаб и за по-екзотичните или нови специалности.

Адаптивният начин на работа в крос-функционални екипи, използвайки Agile методологии, се оказва много стимулиращ и удовлетворяващ за служителите на компанията.

Това предоставя възможност за активно участие в процесите, близост до клиента и положителна обратна връзка, която е наистина мотивираща за екипите.