Доц. д-р Маню Моравенов е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса. Той е с близо 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Преди да оглави БФБ, доц. д-р Моравенов заема редица ръководни длъжности в институции и неправителствени организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. Той е дългогодишен преподавател във Висшето училище по
застраховане и финанси. Притежава докторска степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.

Отиващата си 2023 година беше една от успешните в историята на Българската фондова борса. Изпълнителният директор на борсовия оператор коментира в интервю за Darik Business Review какви са очакванията за развитието на българския капиталов пазар и какви новини ще дойдат от него през 2024 г. 

Основният индекс на БФБ – SOFIX, бележи сериозен ръст от началото на годината, като се нарежда в Топ 5 на най-силно повишаващите се борсови индикатори в Европа. Какви са прогнозите за 2024 г.?

Действително, от началото на годината основният индекс на БФБ 0 SOFIX, е сред най-повишаващите се индикатори в Европа, като изпреварва както пазари в региона, като Хърватия, Сърбия, Чехия, така и водещи пазари, като Германия и Франция, например. 

Индексът показва ръст от над 24% от началото на януари и то в една доста турбулентна и несигурна международна среда на повишаващи се лихвени проценти и войни в и около Европа. В началото на септември SOFIX даже достигна най-високата си стойност за последните 15 години.

Този резултат отдавам основно на факта, че през настоящата година отчетохме сериозни ръстове и повишена ликвидност именно при някои от основните български сини чипове, които са с най-голяма тежест в SOFIX.

Не бих го нарекъл точно прогноза, но силно се надявам тази нараснала ликвидност да се пренесе и по други позиции, така че, в крайна сметка, в бъдеще да говорим за положителни тенденции, свързани с ликвидността на пазара като цяло. 

Считам, че българският пазар определено има потенциал за допълнителен растеж през 2024 г., особено ако имаме предвид ниското съотношение цена/печалба на основния индекс, което е около 9.5 в момента.

Отделно, въпреки повишенията от последните години, SOFIX е далеч от своите исторически максимуми за разлика от повечето индикатори по света, които достигнаха рекордни стойности в края на 2021 г.

Освен това, макро фундаментът в България е добър с очаквания за ръст на БВП от 1.8% за тази и 3.2% за следващата година. 

Ако перспективите за членство в еврозоната се сбъднат, то това също би дало един допълнителен импулс на капиталовия пазар. Всичко това ме прави оптимист за представянето на борсата през следващата година.

Наскоро беше стартиран новият индекс на пазара за млади и развиващи се компании beam - beamX. С какви други инструменти ще бъде развиван този пазар през следващата година?

За почти трите години на активна история пазарът за растеж beam успя да привлече 15 компании, които осъществиха успешни първични публични предлагания и набраха над 50 млн. лв. нов капитал за развитие на своя бизнес.

За нас бързото развитие на пазара beam е доказателство как с усилията на всички участници на капиталовия пазар може да се постигне един добър резултат. 

Съвсем естествена следваща стъпка, която беше очаквана от инвестиционната общност, беше стартирането през месец септември на индекс на този пазар. По този начин, първо - ще имаме един измерител на пулса на пазар beam.

И второ, считаме, че новият индекс ще мотивира компаниите на този пазар не само да набират първоначално капитал, а да осигуряват и ликвидност по своите акции след листването, за да могат да попаднат между компонентите на индекса.

През 2023 г. на пазара за растеж бяха осъществени две първични публични предлагания, като отчитаме разнообразяване на предлаганите финансови инструменти извън традиционните обикновени акции – имахме първични предлагания на първата емисия привилегировани акции и първата облигационна емисия.

Малко по-свободната регулация на този пазар е предпоставка и за появата на други по-нетрадиционни инструменти, каквито, надяваме се, ще видим скоро.

За популяризиране на предимствата на пазара за растеж по традиция помага и акселераторската програма на борсата – beamUp lab, чието четвърто издание започва в началото на месец декември тази година.

Всяка година БФБ подбира по собствена методология между 20 и 25 стартъп и скейлъп компании, като организира поредица от срещи с тях заедно със своите институционални партньори в програмата, за да ги запознае с различните възможности за финансиране, вкл. пазар beam, както и да повиши видимостта им пред инвеститорите.

Как ESG политиките влияят върху инвестициите?

Считаме, че българските компании, макар и малко по-бавно, започват да осъзнават важността на това, от една страна, да въвеждат принципите на устойчивостта в своите бизнес операции и от друга - да разкриват информацията, свързана с тяхната корпоративна устойчивост.

На практика виждаме изпълнение на генерално заложената цел за насочване на финансовите потоци преимуществено към бизнеси, които са устойчиви или полагат целенасочени усилия в посока на собствената си устойчивост.

Това важи както за финансовите потоци, които вървят по пътя на банковото кредитиране, така и за тези, които бизнесът може да получи от различните проявления на капиталовия пазар – както частни, така и публични пазари.

Българските инвеститори изискват и оценяват високо не само разкриване на устойчива информация, но и същинското устойчиво поведение на емитентите.

Говорейки за тях, т. е. дружествата, представени на БФБ, наскоро направихме следното интересно наблюдение - 70% от емитентите на най-високия сегмент на основния пазар на БФБ (Премиум) и 48% от тези на втория най-висок сегмент (Стандарт) разкриват устойчива информация.

Тези оповестявания се извършват чрез нефинансови отчети (доклади за устойчивост), публикувани от дружествата заедно с техния годишен финансов отчет. 

В допълнение, не трябва да забравяме, че 100% от емитентите на пазарите на БФБ от доста години прилагат утвърдените от регулатора Кодекси за добро корпоративно управление, както и публикуват Декларации за корпоративно управление в съответствие със Закона за счетоводството, а информацията, свързана с корпоративното управление, е един от трите стълба на ESG конструкцията. 

Смятаме, че в бъдеще значението на разкриваната устойчива информация от една компания за нейната цялостна оценка от българските инвеститори ще бъде толкова важна колкото за инвеститорите на по-развитите пазари.

Увеличава ли се броят на чуждестранните инвеститори на българския капиталов пазар?

През последните 4 години около 90% от общия брой на новорегистрираните нови клиенти са местни индивидуални инвеститори. Най-успешната година по отношение на нови инвеститори беше 2021 г., като, според нас, основен двигател за тази тенденция е големият брой първични публични предлагания на пазара за растеж beam.

Общият брой на новите инвеститори физически лица за периода до ноември 2023 г. е над 12 000, от които около 3% са чуждестранни, както и около 1 000 нови юридически лица, от които 7% чуждестранни.

Тези резултати показват, макар и минимално, увеличаване на броя на чуждестранните инвеститори, като се надяваме предстоящите първични предлагания на акции и облигации на регулирания пазар и на пазар beam да усилят тази тенденция през следващата година. 

Може ли 2024 да се превърне в годината на облигациите?

Считам, че в среда на силно повишаващи се лихви в световен план през 2023 г. облигациите определено увеличиха своята привлекателност за инвеститорите, като се превърнаха в сериозна алтернатива на банковите депозити.

Това важи в голяма степен за развити пазари, като САЩ, където по-добрата инфраструктура и достъп до пазарите на облигации помага на бързо пренасочване на ресурс както към държавни ценни книжа, които предлагат рекордна доходност за последните над 10 години, така и към корпоративни облигации. 

В България процесът е по-бавен, но през тази година беше осъществено първото първично предлагане на облигации на пазар beam, които предлагат доходност от около 9.5% на инвеститорите.

Предстои първото IPO на облигации и на регулирания пазар, а само през последния месец българският регулатор е одобрил проспекти на емитенти на облигации за над 100 млн. лв., което е много съществен обем. 

Всичко това е доказателство за атрактивността на облигациите, като дали тази тенденция ще се усили през 2024 г. зависи в най-голяма степен от действията на водещите централни банки по света по отношение монетарната политика през следващата година. 

Какво ново можем да очакваме от БФБ през следващата година в сферата на устойчивите политики?

През последните три години борсата активно работи в подкрепа на устойчивостта, свързана с дейността на нашия Център за устойчиви финанси и енергетика (т. нар. Зелен център), който създадохме през 2020 г.

През последните две години Зеленият център проведе доста интересни обучителни семинари по темите на устойчивостта. Предстои тази обучителна програма да бъде разширявана, като бихме желали да засилим практическата насоченост на обученията - нещо, което вече е тенденция през настоящата 2023 г. 

През ноември 2020 г. БФБ беше приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси, а през тази година се присъедини и към Българската мрежа на Глобалния договор, като продължение на дългосрочната си визия за развитие на устойчивите финанси в България.

В рамките на последната инициатива БФБ ще разкрива и своите устойчиви проекти и инициативи, с което ще показва и своя личен пример.

БФБ се стреми да подпомага публичните компании да се справят с предизвикателствата при отчитане на устойчивостта чрез своята онлайн платформа - Oxygen.

До края на годината ще приключи и процеса по нейното лицензиране от Глобалната инициатива за докладване (Global Reporting Initiative), което ще даде възможност на компаниите в България да докладват и в съответствие с GRI стандартите, които изцяло покриват европейското законодателство. 

На практика всички публични компании имат достъп до този инструмент, тъй като ползването на платформата е включено в пакета услуги, който борсата предоставя на емитентите срещу заплащаната от тях годишна такса.

Компаниите, които не са регистрирани на борсата, също могат да използват платформата Oxygen срещу абонамент. 

Все по-активно е и нашето партньорство с един от водещите световни доставчици на данни и инфраструктура за финансовите пазари – LSEG (бел.р. Refinitiv), чиято експертност ползваме за създаването на първия български индекс, който ще следи устойчивото представяне на публичните дружества.

Съгласно споразумението, което подписахме, Refinitiv ще предоставя данни за устойчивото представяне на български компании, вкл. данни за т.нар. противоречия по отношение на устойчивостта по международно призната методология, както и ще изчислява техните ESG рейтинги. 

Самите рейтинги впоследствие ще бъдат достъпни и в информационната база данни на LSEG, което ще направи ESG информацията за български компании видима за големите чуждестранни инвеститори.

Плановете ни са новият ESG индекс да стартира в средата на следващата година, като компаниите ще бъдат оценявани на база информацията от годишните си финансови отчети за 2023 г.  

Как борсовият оператор ще продължи да популяризира своите възможностите сред бизнеса?

Постоянен приоритет за нас е популяризирането на местния капиталов пазар пред масовия инвеститор чрез рекламни кампании в национални медии, както и целенасочени усилия за повишаване на финансовата грамотност в България.

Това е свързано с обединяване на усилията на всички участници на капиталовия пазар – борсов оператор, регулатор, инвестиционни посредници, инвестиционни и пенсионни фондове с активната подкрепа от страна на държавата и поставяне на развитието на местния капиталов пазар като приоритет на държавно ниво. 

Друг стратегически приоритет за развитие на българския капиталов пазар е свързан с разработването на програма за ДЦК, насочена към индивидуални инвеститори. Както стана дума по-горе, високите лихви в момента правят подобен инвестиционен инструмент още по-атрактивен.

Примери за подобни програми от години наблюдаваме както на развити пазари, като Белгия, Италия и Португалия, така и на някои съседни държави, като Румъния, Хърватия и Македония.

Предстоят разговори с Министерство на финансите относно възможностите за реализиране на подобна програма и в България, което би увеличило многократно броя на активните инвеститори на БФБ, би активизирало вторичната търговия на ДЦК, както и ще повиши атрактивността на българския капиталов пазар като цяло.

Друга наша инициатива, насочена към насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия чрез инструментите на публичното предлагане на ценни книжа, както и в подкрепа на усилията ни за развитие на капиталовия пазар в страната като инструмент за финансиране на бизнеса, е създаването на IPO фонд.

Усилията ни са насочени в посока учредяване на фонда с участието на основните дружества, свързани с инфраструктурата на капиталовия пазар, БФБ и Централен депозитар, както и инвестиционната общност в лицето на инвестиционните посредници. 

Планираме фондът да осъществи първично публично предлагане на регулирания пазар, като водим разговори и с пенсионните дружества в страната за тяхно участие в капитала на компанията.

Определено имаме желание да създадем IPO фонда, защото считаме, че той би имал ролята на допълнителен катализатор за развитието на българския капиталов пазар. Отделили сме и нужния ресурс за тази цел, но най-важното е да има интерес и от страна на пазарните участници.