Платината често е откривана заедно с други полезни изкопаеми. Тъй като не е в чиста форма, тя е част от металите, обединени в групата PGM, или група на платинените метали. В нея попадат още паладий, родий, иридий, осмий и рутений.

Те не се намират в естествен вид в рудите, а по-скоро са отделен продукт от обработката на първични метали, като желязо, мед, никел и кобалт. Именно затова годишното производство на платина е много малко, а фактът, че е по-рядко срещана и от златото, я прави особено ценна.

Недостигът на платина допринася за сериозното повишение на цената й, като днес един грам се оценява на около 30 долара.

Платината най-често се използва в промишлеността - и по-специално в автомобилната индустрия, за направата на компютърни дискове, лабораторно оборудване, бижута, с инвестиционни цели и други.

Най-големият добивен комплекс на платина в света е Bushveld Complex, разположен в Южна Африка. Големи добиви се извличат и в мините на Norilsk Nickel в Русия, в Stillwater в САЩ и Karo Platinum в Зимбабве.

Годишни данни на USGS показват, че топ 5 на най-големите производители на платина в света допринасят с 97% от добития метал. Над 70% от платината идва от Южна Африка, а други 10 и 8 на сто се добиват в Русия и Зимбабве.

Общото производството на метала в САЩ и Канада е по-малко от това на Зимбабве и заема дял от 5% от целия добив в световен мащаб.

В топ 10 на най-големите производители на платина се нареждат още Китай, Финландия, Колумбия, Австралия и Полша. Малко количества се добиват и в Сърбия, и в Етиопия.