Изкуственият интелект (AI) обещава да стимулира научните изследвания и предприемаческите иновации, помагайки на изследователи и изобретатели да правят нови открития и творения.

Как обаче ще се прилагат патентните защити за изобретения, направени с помощта на AI инструменти и по-конкретно с генеративния AI?

За първи път правителството на САЩ даде отговор, формиращ начина, по който всички - от големите компании до домашните майстори, могат да кандидатстват за защита на интелектуалната собственост.

Решението може да повлияе на бъдещето на милиарди долари инвестиции и да насочва начините, по които изкуственият интелект се рекламира и използва.

През тази седмица Службата за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) обяви, че за да се получи патент, реален човек трябва да има “значителен принос” към изобретението и че само човешко същество може да бъде посочено като изобретател.

Официалните насоки, които бяха публикувани през тази седмица, предоставят импулс на иноваторите, като ги уверяват, че техните изобретения, в които има участие и AI, могат да бъдат патентовани.

Същевременно, те продължават да защитават човешката креативност и изобретателност, като задават основно очаквания за това какво би могло да е участието на AI в една заявка за патент.

Насоките отразяват бързите ходове на администрацията на Джо Байдън за изпреварване на проблемите с изкуствения интелект. Миналата есен от Белия дом разпоредиха на USPTO да са готови с насоките до края на февруари.

Какво точно представлява “значителен принос” е малко неясно и специфично за всеки отделен случай, а голяма част от начина, по който насоките ще работят, ще се установява с прилагането им, а в някои ситуации вероятно ще бъде оспорвано и в съда.

Въпреки това, съгласно цялостната картина, която USPTO обрисува, реалните хора продължават да стоят в центъра на патентната система на САЩ, което експерти описват като логично продължение на статуквото.

Как изобретателите ще могат да патентоват подпомогнатите от AI свои творения?

От USPTO предоставят хипотетични примери за начините, по които насоките биха работили.

Например, изобретател, който просто помоли AI да проектира съществено важна част от кола с дистанционно управление, няма да може да кандидатства за патент върху колата, защото той или тя няма достатъчно голям принос за изобретяването й.

AI е свършил трудната работа, а не човекът.

“Човек, който просто представя проблема пред AI система, не е точно изобретател” на нещо, казват от USPTO.

“Въпреки това, значителен принос може да бъде демонстриран в начина, по който човекът формулира зададените насоки по отношение на конкретен проблем, за да извлече конкретно решение от AI системата.”

Ако изобретател може да докаже работата, която той или тя е свършил, за да накара AI чатбот да създаде конкретен дизайн, който е позволил на колата с дистанционно управление да функционира, тогава това би могло да отвори вратата към получаването на патент, според USPTO.

Насоките са изготвени въз основа на съществуващата съдебна практика. Федералният апелативен съд вече постанови през миналата година по делото Талер срещу Видал, че само реални хора могат да бъдат вписвани като изобретатели в щатските патенти САЩ, с което на практика изключи възможността AI да бъде изобретател или съизобретател.

В този случай USPTO беше отхвърлила заявката за патент от страна на изобретател, който приписва изцяло на AI система заслугите за изобретения.

В същото време, в насоките няма изискване изобретателите да разкриват употребата на AI, като това поражда опасения, че би могло да насърчи т. нар. патентни тролове да кандидатстват за по-общи патенти, които не водят до някакви реални изобретения и служат за основа на фалшиви патентни дела.