Най-големият български остров се намира във водите на река Дунав, в близост до град Белене. Наречен Персин, той е по-познат с името Беленски остров (накратко Белене).

Площта му от  41.1 кв. км му отрежда девето място сред дунавските острови. Формата му е елипсовидна, дълъг е над 14 км, а широк около 5. Това е единствения населен остров от така наречения Беленски архипелаг, състоящ се от 19 острова.

Най-високата му точка, разположена на 23.9 метра надморска височина, се намира в северозадната част и се издига на около 9 метра над нивото на река Дунав. Самият остров се състои от речни наноси с дебелина до 20 метра, като е образуван при сливането на няколко по-малки острова.

На крачка от брега

От българския бряг Персин е отделен от дългия и тесен Беленски канал, в който са разположени по-малките острови Магарица, Белица и Предел. С град Белене го свързва понтонен мост.

По-ниските му участъци често биват заливани при високи води, като в североизточната му част има и постоянни блата.

Благодарение на мащабни отводнителни дейности, островът днес разполага с обработваеми земи. Части от Персин са обрасли с влаголюбиви растения, като върби, тополи, трепетлика и други.

Контрационен лагер и затвор

На острова през 1944 г. е създаден концентрационен лагер „Белене“. Изграден по образец на нацистките и руските концлагери, той функционира до 1989 г. с няколко много големи прекъсвания. 

Днес част от оцелелите му съоръжения се използват от затвор „Белене“, който се намира в западната част на острова и е действащ.

В Белене са лежали над 20 000 души и част от тях за останали завинаги в безимените си гробове на остров Персин. За зверствата, извършвани в миналото в концлагера, наричан „българския Аушвиц“, днес почти нищо не напомня.

Рай за любителите на птиците

Островът влиза в рамките на природния резерват „Персина“ - единствения на българското поречие на река Дунав. На територията му пък е разположен резерват "Персински блата", който е дом на около 200 вида птици, сред които блестящ ибис, малък корморан, червеногуша гъска и други.

От бозайниците на парчето земя живеят глигани, чакали, лисици, невестулки и видри. Описани са 475 вида растения.

За да се премине през моста, свързващ Персин със сушата, е нужно разрешение от управата на затвора. До него не се допускат туристи без придружител, но местните туроператори предлагат възможност за екскурзии.

На Персин са изградени наблюдателни кули за феновете на птиците, има и тесни асфалтирани алеи, които преминават покрай блатата.

За огромната колония къдроглави пеликани над водата са направени дървени платформи.

Смята се, че птиците от вида са близо 100, като броят им е по-голям и от този на колонията в резервата Сребърна.

На Персин могат да бъдат видени още многочислени колонии от блатни птици, гнездовище на немия лебед и уникално за страната есенно сборище на черния щъркел.

На туристите се припомня, че се намират на остров с десйтващ затвор само при пристигане на Персин, когато охраната събира личните документи и дава инструкции да не общуват или снимат хората, които срещат.