Родните банки са отчели приходи от такси и комисиони в размер на 1.86 млрд. лв. през 2023 г. спрямо 1.76 млрд. лв. година по-рано и 451 млн. лв. за цялата 2019 г.

Данните сочат, че в последните пет години постъпленията по това перо на банките в страната са се увеличили четири пъти.

Какви са средните такси на трезорите у нас през 2023 г.?

Откриване на разплащателна сметка

През миналата година тази услуга струва средно 4.17 лв., а ако сметката е с дебитна карта – 3.10 лв. Преди 5 г. тези такси са значително по-ниски – 1.84 и 1.25 лв.

Обслужване на разплащателна сметка

Увеличението тук е подобно – от 2.14 и 2.19 лв. за сметка без/с карта - до настоящите 4 лв. и 2.77 лв.

Закриване на разплащателна сметка

При положение че сметката е открита до 6 месеца от датата на закриване, средната сума звече е 4.13 лв. Преди 5 г. тя е с близо 1 лв. по-ниска.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

Ако преди 5 г. тази услуга е безплатна, през 2023 г. тя струва 1.87 лв. средно за суми до 3 091 лв., както и 0.24% от сумата, ако тя е по-висока от тази граница, но не по-малко от 2.50 лв.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

Тегленето на собствените ни средства от банките става все по-скъпо. За да получите 1 000 лв. от сметката си в офис на банката, трябва да платите средните 4.10 лв. спрямо 1.37 лв. преди 5 години.

По-евтино е, ако получи парите през банкомат, тъй като таксата е 0.39 лв. (спрямо 0.19 лв.) за теглене на ATM на банката и 1.19 лв. за банкомат на чужда банка.

Сериозни увеличения през последните 5 г. има както при кредитните преводи, така и при периодичните плащания, сочи справка на Darik Business Review.