През 2022 г. 22.9% от всички компании в Европейския са извършвали онлайн продажби, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с 2021 г. и с 6.5 процентни пункта повече в сравнение с 2012 г., когато делът на онлайн продажбите е бил едва 16.4 на сто от всички. 

България обаче остава една от държавите с най-нисък дял на онлайн продажбите, показват данните на Евростат. 

У нас те са 15.1%, като по-ниски показатели се наблюдават само в Люксембург (13.4%) и Румъния (12.9%). 

В сравнение с 2012 година обаче и в България се наблюдава сериозен ръст в дела на онлайн продажбите. Тогава той е бил едва 6.8%, което означава, че за последното десетилетие се е увеличил над два пъти.  

Най-висок дял на електронната търговия е отчетен в Литва (38.9%), Швеция (38.1%) и Дания (36.7%). 

Делът на предприятията, извършващи онлайн продажби, варира значително в зависимост от размера им. 

През 2022 г. 45.9% от големите предприятия в ЕС са извършвали онлайн продажби и 30.2% от средните предприятия. За разлика от тях, само 20.8% от малките фирми са се занимавали с онлайн търговия.

Дигиталните продажби могат да се извършват чрез уебсайтове или приложения (т. нар. уеб продажби) или по автоматизиран начин чрез платформи за електронен обмен на данни. Компаниите могат да предложат една или и двете опции на своите клиенти, но засега първият вариант остава доминиращ.

През 2022 година 17.1 % от предприятията в ЕС са извършвали електронни продажби, използвайки само уебсайтове или приложения, 3.2 % са използвали продажби чрез директни електронни поръчки, а 2.6 % са използвали и двата канала за електронна търговия.