Бони Дилбър се занимава с наемането на персонал близо 10 години, като е работила за образователни компании, нестопански организации и технологични компании.

В момента тя оглавява екипа за наемане на служители в Zapier - компания, която предлага интеграция на инструменти за автоматизиране на работния процес.

Нейният съвет е, когато се явяваме на интервю за работа, винаги да внимаваме много с информацията, която споделяме. Подобно на всеки друг разговор, трябва да помислите какво е важно за човека отсреща, когато обмисляте каква информация би била най-уместна или завладяваща за него.

Има някои неща, които никога не трябва да казвате. Ето няколко от тях, които Дилбър не би споделила по време на интервю за работа:

Предизвикателства в предишната работа или свързани с вашето търсене на работа

По време на интервю се търси кандидат, за който HR специалистът е уверен, че ще може да осигури силни резултати на компанията.

Неща, като предизвикателства на предишното работно място или колко трудно е намирането на работа в момента, могат да разсеят интервюиращия от това да възприеме търсещия работа като най-силния кандидат.

Това дори може да го накара да си помисли, че проблемът е в самия кандидат. Той или тя може да се запита:

  • Дали този кандидат не може да си намери работа заради пазара или други компании забелязват нещо притеснително?
  • Дали с предишния мениджър се е работело трудно или със самия кандидат се работи трудно?
  • Културата в предишната компания наистина ли е била токсична или силно напрегната, или пък кандидатът не се представя добре?

Няма причина да повдигате въпроса за това, че са ви прекратили договора или че сте напуснали при негативни обстоятелства. Вместо да споделяте какво не се е развило добре в миналото, се съсредоточете върху това какво ви въодушевява относно бъдещето.

Ето няколко неща, които можете да кажете:

"Изчаквам подходящата възможност и наистина я виждам, конкретно в тази позиция, защото съм планирал над 30 виртуални събития в последните няколко години и наистина виждам, че тук се проявяват силните ми страни."

"Нямам търпение да работя за мениджър, от когото мога да се уча. Виждайки някои от инициативите, които имате тук, бих могъл да добавя стойност и да продължавам да изпълнявам ролята си под вашето ръководство."

"Едно от нещата, което изпъкваше, когато четях отзиви за работата тук, са доверието и самостоятелността. Работил съм на места, където средата е по-строга — мисля, че това наистина ще ми позволи да използвам моята креативност и стратегическо мислене като част от позицията."

Предстоящ родителски отпуск, медицински нужди, планирани почивки и т.н.

Работодателите нямат право по закон да дискриминират кандидати за работа, които са бременни или може да имат нужда от промени от страна на компанията, за да се приспособят.

Много трудно е  обаче да се докаже, че точно това са причините, поради които някой кандидат не е взет предвид за дадена позиция. Работодателите може дори да не осъзнават, че го правят поради скрити пристрастия.

Те нямат право да питат, а вие също не сте задължени да разкривате тази информация при кандидатстване за работа. Ако повдигнете някоя от тези теми по време на първия си разговор и сте един от петима силни кандидати, работодателят може просто да реши да продължи с останалите.

Когато повдигнете въпроса за родителски отпуск, промени и корекции от страна на работодателя или планове за почивка на по-късен етап от процеса по наемане на работа, като например на етапа на получена оферта, екипът вече е наистина въодушевен от вас и може да е по-склонен да обмисли как да осъществи необходимите промени.

Вие сте им показали, че може да окажете по-голямо въздействие от всеки друг кандидат, така че те вече са по-склонни да потърсят решение, която да удовлетворява всички.

Проявявате повече ентусиазъм относно заплащането и допълнителните придобивки, отколкото към възможността за работа и това да окажете въздействие

Компаниите, които предлагат страхотно заплащане и придобивки, го правят, защото искат да привличат страхотни таланти. Въпреки това, те искат да наемат хора, които „горят“ в работата си и могат да оказват въздействие.

Вашата работа не е да ги убедите, че са страхотен работодател, а да ги убедите, че постигате страхотни резултати. Фокусирайте се върху това какво можете да дадете, а не върху това какво можете да получите.

  • Защо искате тази работа? Говорете за това защо искате тази конкретна позиция и за продуктите или услугите на компанията, а не за това, че страхотното заплащане е привлякло интереса ви.
  • Какво ви прави подходящи за позицията? Подчертайте уменията, които ще ви направят подходящи и как те ще се превърнат във въздействие, а не че предпочитате да работите дистанционно.
  • Какво ви въодушевява най-много относно тази възможност? Обсъждайте конкретна инициатива или работен поток, който ви въодушевява, а не че наистина бихте искали да попаднете в по-гъвкава фирмена култура.

В един конкурентен пазар на труда работодателите могат да избират между много талантливи служители. Те искат да наемат хора, които носят малък риск и голямо възнаграждение на компанията.

Колкото повече можете да направите, за да демонстрирате въздействието, което може да окажете и да минимизирате евентуалните опасения относно вашия принос, толкова по-голяма е вероятността да ви наемат.