България продължава да е на дъното на класацията по размер на средните доходи в Европа. 

Средните заплати на Стария континент варират значително, което оказва сериозно влияние върху пазара на труда. Тези разлики се дължат на специфичните за отделните държави разпоредби, трудови закони, индустриални сектори и икономическо развитие. 

Като цяло, страните от Северна и Западна Европа имат най-високи средни нетни доходи, докато страните от Източна и Южна Европа отчитат много по-ниски показатели, пише Euronews.

Кои са държавите с най-високи заплати?

Средните годишни нетни доходи се изчисляват чрез изваждане на данъците върху доходите и социалноосигурителните вноски от брутните годишни доходи и след това към тях се добавят на семейни надбавки.

Върху нетните доходи на домакинствата оказват влияние различни фактори, като например дали членовете им са женени или неженени, както и броят на децата в семейството.  

Швейцария оглавява списъка с впечатляваща средна годишна нетна заплата от 85 582 евро - значително по-висока от всяка друга страна в региона, според официалните данни на Евростат.

След нея се нареждат Исландия и Люксембург, които отчитат средни годишни доходи на човек съответно от 53 885 евро и 49 035 евро. В Норвегия и Нидерландия нетните постъпления на глава от населението също са по над 45 000 евро. 

Топ 10 се допълва от Ирландия (43 151 евро), Дания (41 931 евро), Австрия (38 457 евро), Германия (38 086 евро) и Финдландия (36 475 евро). 

Средната стойност за държавите от Европейския съюз е 28 217 евро на човек годишно. В България доходите са около три пъти под това ниво (9 355 евро), като след нас се нарежда само Турция (8968 евро), но тя не е член на ЕС. 

Страните от Източна Европа, като Румъния (11 105 евро), Хърватия (12 330 евро) и Унгария (12 456 евро), също попадат в долния край на скалата на приходите. 

Значителни разминавания се наблюдават обаче и в средните доходи сред най-богатите нации в Европа. Страни, като Франция (31 481 евро) и Швеция (33 926 евро), леко надминават средното ниво за ЕС, докато други, включително Италия (24 207 евро) и Испания (23 568 евро), остават под него. Германия има най-високи нетни заплати сред водещите европейски икономики. 

Какво показва паритетът на покупателната способност? 

Картината на средните доходи в Европа се променя до известна степен, ако се приложи корекция по стандартите на т. нар. паритет на покупателната способност (PPS). Това е изкуствена валутна единица, която се коригира спрямо разликите в ценовите нива между държавите.

Швейцария остава с най-високи доходи (47 403 PPS), но разликата ѝ с останалите страни намалява. Данните подчертават силната икономическа позиция на Швейцария и високия стандарт на живот, който значително надминава другите държави в региона.

След Швейцария, Нидерландия и Норвегия също демонстрират стабилни нетни доходи съответно с 38 856 PPS и 36 288 PPS, а Люксембург и Австрия допълват челната петица, отчитайки над 35 000 PPS.

Тези държави, разположени предимно в Северна и Западна Европа, се възползват от силни икономики, напреднала инфраструктура и благоприятно трудово законодателство, което допринася за високите заплати. 

За разлика от тях, страните в Източна и Южна Европа, като цяло, отчитат по-ниски средни нетни доходи, измерени чрез паритета на покупателната способност.

Словакия, например, има най-ниските средни годишни нетни доходи от 14 758 PPS. Малко над нея са Турция (15 100) и Латвия (15 889), а в България средният годишен доход на човек е малко под 16 000 PPS.

Сред водещите икономики в Европа Германия се откроява с нетни доходи от 34 914 PPS на човек. Страни, като Белгия, Ирландия и Швеция, също се представят добре с приходи над 30 000 PPS.