Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ през септември 2022 г. е с 0.2% под равнището от предходния месец, показват предварителните и сезонно изгладени данни на националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни отчитат намаление от 1.3% на строителната продукция през септември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

Месечни изменения

През септември 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като се наблюдава намаление на продукцията от сградното строителство - с 0.5%, докато при гражданското/инженерното строителство е отчетено повишение - с 0.2%. 

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през септември 2022 г. се определя от отрицателния темп както при сградното строителство, с регистрирано намаление от 1.7%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 0.8%.