Емигрантските пари към страни с ниски и средни доходи на населението устояват на предизвикателствата през 2022 г. и нарастват с 5% в световен мащаб - до 626 млрд. долара.

За сравнение, през 2021 г. сумата нараства с 10.2%, според най-новите данни на Световната банка.

Притокът на емигрантски пари към развиващите се региони е повлиян основно от няколко фактора през 2022 г. Повторното отваряне на редица икономики с отслабването на пандемията от COVID-19 подпомага заетостта на мигрантите и способността им да помагат на своите семейства в родните си страни.

Повишаващите се цени, от друга страна, оказват негативен ефект върху реалните им доходи. В Европа конкретно това прави и поевтиняването на еврото.

Потоците от емигрантски пари към Европа и Централна Азия нарастват с 10.3% през 2022 г. до 72 млрд. долара.

Според оценките на Световната банка, стойността на емигрантските пари за България трябва да достигне 850 млн. долара през 2022 г., което би представлявало увеличение с 8.14%, в сравнение с 2021 г. Сумата също така представлява 1% от БВП на страната за 2022 г. 

Според същата статистика, това ще е и първото увеличение след трите поредни спада през 2019, 2020 и 2021 г. 

От 2009 г. насам стойността на емигрантските пари у нас е най-висока през 2018 г., когато достига 2.4 млрд. долара. 

В доклада също така се посочва, че средните разходи за изпращането на сума, еквивалентна на 200 долара, за региона на Европа и Централна Азия са нараснали до 6.4% от сумата, в сравнение с 6.3% година по-рано, което до голяма степен отразява рязкото повишение на разходите по коридора Турция – България, които са най-високи за региона. 

На фона на продължаващата война между Русия и Украйна, в средните разходи за Европа и Централна Азия не са включени данните за разходите по коридори с начало Руската федерация, които преди време бяха едни от най-ниските в световен мащаб.

По данни на Световната банка, регионът на Европа и Централна Азия вече е вторият най-скъп за изпращане на емигрантски пари в света след този на Субсахарска Африка.